Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czy Konstytucja zapewnia gminom udział w dochodach publicznych czyli w dochodach stanowiących część dochodu Skarbu Państwa
Czy Konstytucja zapewnia gminom udział w dochodach publicznych czyli w dochodach stanowiących część dochodu Skarbu Państwa Tak – odpowiednio do przypadających im zadań