Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czego dotyczą podstawowe funkcje państwa i pol. gosp. we współczesnym sys. kapitalizmu mieszanego?
Czego dotyczą podstawowe funkcje państwa i pol. gosp. we współczesnym sys. kapitalizmu mieszanego? Przestrzeganie zasad porządku społeczno – gosp. zas. wolności gosp. poszanowania własności prywatnej, swoboda przedsiębiorczości, zapewnienie bezpieczeństwa wew, zew. rozwój szkolnictwa, kształtowanie sys. pieniężnego. Wykonując te funkcje państwo musi ponieść dodatkowe wydatki publiczne. Ich rozmiar i struktura są określane w budżecie państwa. Wydatki publiczne mają także drugą stronę, tworzą określony popyt na dobra i usługi. Jeżeli tworzą dodatkowy popyt, to znaczy że mogą oddziaływać na wzrost produkcji. Popyt jest bodźcem do uruchamiania produkcji. Wydatki państwa wymagają pokrycia na finansowanie. Najbardziej liberalne kierunki ekonomii są za tym żeby państwo pewnych wydatków w gosp. dlatego że ułatwiają one prywatnym przedsiębiorcom gospodarowanie