Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Co zawiera taryfa składek?
Co zawiera taryfa składek? 1) zbiór stóp składek odpowiadający wszystkim typowym rodzajom ryzyka, 2) wysokość rabatów (bonusów) dla ubezpieczających, które odlicza się od składki w określonych przypadkach, np. zachowania specjalnych warunków bezpieczeństwa, 3) wysokość dodatków (malusów), które dolicza się do składki, jeśli dane ryzyko jest większe od przeciętnego, 4) sposoby obliczania składek za ubezpieczenia krótkoterminowe (krótsze niż l rok). Wysokość składki ustalana najczęściej na podstawie „stopy składki" stanowi należność firmy ubezpieczeniowej od każdego 1000 lub 100 jednostek pieniężnych sumy ubezpieczenia.