Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Co zadecydowało o zakończeniu zimnej wojny?
Co zadecydowało o zakończeniu zimnej wojny? Rozpad ZSRR nie był jedyną przyczyną zakończenia zimnej wojny. Inne czynniki to: 1powstanie olbrzymiej grupy państw Trzeciego Świata (ponad 100) – zajmowały one stanowisko krytyczne wobec tej rywalizacji, nie przystąpiły do żadnego z bloków 2wielki wyłam w kręgu państw komunistycznych; tendencje do autonomizacji Chin – zredukowały one siłę jednego z supermocarstw 3coraz większą przewagę zdobywa gospodarka wolnorynkowa nad gospodarką zcentralizowaną 4czynnik cywilizacyjny – pod koniec tego okresu nowe środki przekazu, telekomunikacji doprowadziły do naruszenia stanu izolacji jednego z dwóch biegunów.