Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Co rozumie się przez pojęcie sys. ekon.?
Co rozumie się przez pojęcie sys. ekon.? Sys. ekon. jest to zbiór powszechnie obowiązujących norm prawnych, oraz ogólnie akceptowanych zasad regulujących postępowanie wszystkich uczestników procesu gosp.