Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Charakterystyka gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
Charakterystyka gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych GOSPODARSTWO POMOCNICZE tworzy się przy jednostkach budżetowych. Są one wyodrębnione organizacyjnie i podmiotowo. Celem powoływania gospodarstw pomocniczych jest złagodzenie rygorów budżetowych obowiązujących jednostkę budżetową, gdy wycinek jej działalności można oprzeć na zasadzie samofinansowania (wprowadzenie opłat, komercjalizacja działalności itp.), co pozwala obciążyć środki budżetowe. Gospodarstwa pomocnicze są budżetowane netto, tzn. rozliczają się z macierzystą jednostką budżetową wynikiem finansowym. Maja prawo zatrzymać część efektów działalności na przyszły okres. Inwestycje tych jednostek finansowane są przez ich jednostki budżetowe, ale rzadziej niż w zakładach budżetowych. W formie gosp. pomocniczych mogą być: 1.warsztaty szkolne 2.stołówki 3.hotele pracownicze 4.zakłady produkcyjne przy zakładach karnych 5.gospodarstwa rolne w resorcie obrony narodowej. ŚRODKI SPECJALNE tworzy się przy jednostkach budżetowych, jednakże są one wyodrębnione z jednostki budżetowej jedynie pod względem finansowym. Powiązane są z jednostką budżetową metodą netto. Osiągnięte przychody, gromadzone na rachunkach środków specjalnych, po pomniejszeniu o koszty pozyskania, zasilają (netto) jednostkę macierzystą. Są one przeznaczone na poprawę jakości świadczonych przez nią usług podstawowych. Przykładem środków specjalnych są rachunki, na których gromadzi się: 1.opłaty za korzystanie z placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.opłaty za korzystanie z sal i urządzeń szkolnych 3.opłaty za usługi medyczne dla cudzoziemców lub dla osób nieuprawnionych do bezpłatnej opieki lekarskiej 4.wpłaty ze sprzedaży przedmiotów pochodzących z przestępstw celnych i dewizowych.