Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Charakterystyka dysponentów budżetowych




Charakterystyka dysponentów budżetowych Dysponenci budżetowi to podmioty budżetowe, których dochody i wydatki ujmują się w ramach odrębnych części klasyfikacji, budżetowej. Należą do nich ministerska lub urzędy centralne zrównane z ministerstwem, w Polsce są to wojewodowie i inne jednostki, których Minister Finansów przyznał uprawnienia dysponenta głównego. Państwowe jednostki podległe bezpośrednim dysponentom głównym realizują dochody i wydatki jako dysponent środków budżetowych drugiego stopnia, mogą oni być jednocześnie dysponentem 3 stopnia, jeżeli są bezpośrednio wykonawcami zaplanowanych zadań. Dysponenci 3 stopnia bezpośrednio wydatkują otrzymane środki bez prawa ich dalszego przekazania