Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Charakter prawny i rodzaje referendum
Charakter prawny i rodzaje referendum Referendum jest to sposób bezpośredniego decydowania, w drodze głosowania, przez uprawnionych obywateli o ważnych sprawach życia państwa. Referendum może dotyczyć przyjęcia lub odrzucenia aktu ustawodawczego lub konstytucji. Referendun ma prawo zarządzić: a) Sejm; b) Prezydent RP za zgodą Senatu; Referendum przeprowadza się w dniu wolnym od pracy. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.