Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Celem pracy jest określenie pozycji konkurencyjnej banku na podstawie analizy SWOT, macierzy ADL oraz badania ankietowego
Celem pracy jest określenie pozycji konkurencyjnej banku na podstawie analizy SWOT, macierzy ADL oraz badania ankietowego 1. Za pomocą tablicy krzyżowej określimy, które z wymienionych w kolumnie czynników mają decydujący wpływ na sukces banku. CZYNNIKI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Wysokość oprocentowania X 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2. Lokalizacja banku 1 X 1 1 0 1 1 1 0 1 3. Debet 0 0 X 0 0 1 0 0 0 0 4. Sieć bankomatów 1 0 1 X 0 1 1 0 0 1 5. Parking 1 1 1 1 X 1 1 1 1 0 6. Wysokość prowizji 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 7. Szybkość obsługi 0 0 1 0 0 1 X 0 1 0 8. Ilość oferowanych produktów 1 0 1 1 0 1 1 X 1 0 9. Dobra opinia o banku 1 1 1 1 0 0 0 0 X 0 10. Łatwy dostęp do własnych środków pieniężnych 0 0 1 0 1 1 1 1 1 X Suma 5 2 8 4 1 8 6 3 5 3 Ranga czynnika 11,11 4,44 17,78 8,89 2,22 17,78 13,33 6,67 11,11 6,67 Macierz wymuszonych decyzji (tablica krzyżowa) 2. Analiza wewnętrznych czynników ma na celu określenie i ocenę materialnych i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi banku lub utrudniających jego funkcjonowanie obecnie i w przyszłości. Lista mocnych i słabych stron na podstawie arkusza oceny SWOT. 1. Mocne strony 2. Ocena (1-5) 3.Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 5. Słabe strony 6. Ocena (-5:-1) 7.Ranga czynnika 8. Ocena ważona (6x7) 1. szybka obsługa klienta 4 0,09 0,36 1. duża konkurencja 5 0,1 0,5 2. renoma banku 2 0,05 0,1 2. wysokie prowizje 4 0,2 0,8 3. sieć bankomatów 5 0,15 0,75 3. niemiła obsługa klienta 1 0,04 0,04 4. kontakt przez internet 4 0,06 0,24 4. wygląd siedziby 5 0,03 0,15 5. szeroka oferta 4 0,075 0,3 5. biurokracja 3 0,15 0,45 6. wysokie kwalifikacje personelu 3 0,05 0,15 6. wysokie oprocentowanie kredytów 3 0,2 0,6 7. wysokie oprocentowanie lokat 5 0,25 1,25 7.taryfy 3 0,05 0,15 8. reklama 1 0,01 0,01 8.brak informacji o stanie konta w bankomatach 4 0,04 0,16 9. promocje 1 0,015 0,015 9. częste blokady kart 2 0,03 0,06 10. lokalizacja 3 0,2 0,6 10. niewypłacalność klientów 1 0,1 0,1 11.parking 2 0,05 0,1 11. brak filii 5 0,06 0,3 Suma 34 1 3,875 Suma 36 1 3,31 3.Analiza zewnętrzna (szans i zagrożeń) jest to analiza obszarów na zewnątrz banku, które wpływają na jego funkcjonowanie, a nad którymi nie ma kontroli. Lista szans i zagrożeń dla sektora bankowego w Kwidzynie 1. Szanse 2. Ocena (1-5) 3.Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 5. Zagrożenia 6. Ocena (-5:-1) 7.Ranga czynnika 8. Ocena ważona (6x7) 1. Przywiązanie klienta do banku 3 0,2 0,6 1. rozwój konkurencji -5 0,2 -1 2. wysoka jakość świadczonych usług 2 0,1 0,2 2. stopa lokalnego bezrobocia -4 0,15 -0,6 3. niskie opłaty 5 0,15 0,75 3. zmiany społeczne i polityczne -1 0,03 -0,03 4. wysokie oprocentowanie lokat 4 0,15 0,60 4. słaba umiejętność dotarcia do klienta -5 0,1 -0,5 5. dobra lokalizacja 3 0,06 0,18 5. małe przywiązanie pracowników -4 0,08 -0,32 6. rozwijający się rynek 2 0,05 0,10 6. niska liczba stałych klientów -4 0,09 -0,36 7. dobra reputacja 5 0,01 0,05 7. zbyt duża ilość kredytów -3 0,05 -0,15 8. zmiany na rynku pracy 1 0,08 0,08 8. potencjał finansowy konkurencji -2 0,04 -0,08 9. rozszerzenie oferty 2 0,09 0,18 9. organizacja konkurencji -1 0,03 -0,03 10. atrakcyjność rynku 3 0,4 0,12 10. przepisy prawa -1 0,14 -0,14 11. lokalny poziom zarobków 5 0,7 0,35 11. orientacja klientów w ofertach -3 0,09 -0,27 Suma 35 1 3,21 Suma -33 1 -3,48 4. Pozycję przedsiębiorstwa można zobrazować na macierzy SWOT. OT= Osz + Oz OT= mocne strony- słabe strony 0,565= 3,875 - 3,31 SW= Oms + Oss SW = szanse – zagrożenia -0,27= 3,21 - 3,48 Osz- ocena ważona szans Oz – ocena ważona zagrożeń Oms – ocena ważona mocnych stron Oss – ocena ważona słabych stron A: Zagrożenia – zagrożenia> szans Szanse - szanse> zagrożeń B: Szanse – szanse> zagrożenia Słabe strony - słabe strony> mocnych stron C: Zagrożenia – zagrożenia > szans Mocne strony – mocne strony > słabe strony D: Zagrożenia- zagrożenia> szanse Słabe strony- słabe strony> mocne strony C strona mini-maxi S A strona maxi-maxi T O D strona mini-mini B strona maxi-mini Pozycja banku w polu D oznacza, że jej sytuacja jest wyjątkowo niekorzystna z uwagi na zagrożenia zewnętrzne wzmacniane przez słabości wewnętrzne. Praktycznie taki bank nie ma szans rozwojowych, gdyż działa w nieprzychylnym otoczeniu, a jej potencjał jest zbyt słaby, aby mogła skutecznie przeciwstawić się zagrożeniom i wyeliminować swoje słabości. Bank powinien dążyć do minimalizowania negatywnego wpływu otoczenia, czyli zagrożeń przez wykorzystanie istniejącego w nim potencjału, czyli atutów. 5. Aby zbadać pozycję banku w sektorze bankowym w mieście Kwidzynie przeprowadzono badanie ankietowe (100 ankiet). Poniżej ukazane są wyniki tego badania. Rozbito je na pięć konkurujących banków. Wyniki odpowiedzi podane są w procentach. KWESTIONARIUSZ Celem przeprowadzanych badań jest dowiedzenie się jak Państwo oceniają bank, w którym mają Państwo konto osobiste. Wyniki tych badań będą wykorzystane do pracy zaliczeniowej. Kwestionariusze są anonimowe. Odpowiedzi proszę zaznaczać krzyżykiem. Dziękuję za wypełnienie kwestionariusza. Pytania:1. Czy mają Państwo konto osobiste? Jeżeli tak, to w jakim banku, podaj nazwę?xxxxxxxxxxxxxxxxxx2. Co wpłynęło na Państwa decyzje o założeniu konta osobistego w banku? Wybierz 4 istotne czynniki. PKO BP PKO SA PBS MILLENIUM BGŻ 27 ankiet 15 26 26 6 Wysokość oprocentowania Lokalizacja banku Możliwość uzyskania debetu Sieć bankomatów Parking 66,6744,440,7440,7422,2 053,333,346,6753,3 46,1565,3838,4623,0780,77 38,4657,6926,9269,2353,85 5033,35016,660 Wysokość prowizji Szybkość obsługi Ilość oferowanych produktów bankowych Łatwy dostęp do własnych środków pieniężnych Dobra opinia o banku Inne jakie? 22,248,15048,1474,070 13,393,3046,6766,670 042,3038,4665,380 42,30023,0761,5426,920 066,6733,35033,30 3. Czy lokalizacja banku jest dla państwa dogodna? Tak 29,63 0 73,33 38,46 16,67 Raczej tak 55,56 100 53,33 38,46 33,3 Nie 0 0 0 0 50 Raczej nie 14,81 0 0 23,07 0 Nie mam zdania 0 0 46,67 0 0 4. Czy polecilibyście swój bank swoim znajomym? Tak 22,2 0 34,61 19,23 16,67 Raczej tak 33,3 66,67 34,61 19,23 83,3 Nie 18,51 0 0 19,23 0 Raczej nie 14,81 33,3 15,38 19,23 0 Nie wiem 11,1 0 15,38 23,77 0 5.Czy korzystają Państwo z innych usług banku? (kredyty, depozyty, konta walutowe, itp.)? Tak 33,34 40 30,76 34,61 33,3 Raczej tak 33,3 0 26,92 26,92 0 Nie 14,81 26,27 23,07 23,07 50 Raczej nie 18,52 33,3 19,23 15,38 16,67 Nie mam zdania 0 0 0 0 0 6.Czy według Państwa sieć bankomatów jest wystarczająco rozbudowana? Tak 29,63 20 30,77 19,23 0 Raczej tak 40,74 20 34,61 34,61 0 Nie 14,81 20 0 19,23 66,67 Raczej nie 14,81 26,67 19,23 15,38 33,3 Nie wiem 0 13,3 15,38 11,54 0 7. Czy są Państwo zadowoleni z obsługi konta osobistego w waszym banku? Tak 40,74 0 38,46 34,61 33,3 Częściowo 22,2 46,67 34,61 26,92 66,67 Nie 0 0 0 0 0 Nie zawsze 22,2 53,33 26,92 38,46 0 Nie zastanawiałem się nad tym 14,81 0 0 0 0 8. Czy szybkość dokonywanych operacji jest satysfakcjonująca dla Państwa? Tak 25,92 0 30,77 19,23 50 Częściowo 18,52 46,67 19,23 19,23 33,3 Nie 14,81 0 0 15,38 0 Nie zawsze 25,92 53,3 30,77 23,07 0 Nie zastanawiałem się nad tym 14,81 0 19,23 23,07 16,67 9. Czy korzystają Państwo z oferowanych przez bank usług? A. przez Internet Tak 33,3 4,67 30,77 26,92 50 Nie 66,67 5,33 69,23 53,84 50 Czasami 0 0 0 19,23 0 B. przez telefon komórkowy Tak 0 40 23,07 30,76 0 Nie 70,37 60 57,69 38,46 33,3 Czasami 29,62 0 23,07 30,76 66,67 10. Czy kiedykolwiek mieliście Państwo z podjęciem gotówki z konta z winy banku?? Nigdy 51,85 20 53,84 38,46 83,3 Tylko jeden raz 29,62 26,67 23,07 15,38 0 Kilka razy 0 20 23,07 15,38 0 wielokrotnie 0 20 0 11,53 0 Nie pamiętam 18,51 13,33 0 19,23 16,67 11. Czy bank informuje Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących konta osobistego? Tak 66,67 80 65,38 69,23 66,67 Nie 33,33 20 34,61 30,77 33,3 METRYCZKAPłeć: Kobieta 48,14 53,33 57,69 53,84 16,67 Mężczyzna 51,18 46,66 42,3 46,15 83,3 Wiek Do 20 lat 0 0 15,38 0 16,67 21-30 25,92 0 23,07 0 0 31-40 18,51 33,33 15,38 23,07 50 41-50 33,33 33,33 30,76 38,46 0 Powyżej 50 lat 22,22 33,33 15,38 23,07 33,3 Wysokość dochodów Do 1000 zł 33,33 0 26,92 23,07 0 1001-2000 zł 44,44 33,33 42,3 30,76 33,3 2001-3000 zł 11,11 40 15,38 23,07 33,3 3001- 5000 zł 0 0 15,38 11,54 16,67 Powyżej 5000zł 11,11 26,67 0 11,54 16,67