Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cele polityki społecznej:
Cele polityki społecznej: wyrównywanie warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb grup ludności; zapewnienie równości w korzystaniu z praw obywatelskich; usuwanie nierówności społecznych; kształtowanie stosunków społecznych; zabezpieczenie przed ryzykami życiowymi.