Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cele polityki przemysłowej
Cele polityki przemysłowej : Cele aktywne dotyczą pozytywnych zmian w przemyśle można do nich zaliczyć: zwiększanie zdolności konkurencyjnej przemysłu na rynkach zagranicznych stymulowanie zmian strukturalnych w przemyśle poprawa efektywności wykorzystanych zasobów poprzez właściwą ich alokację pobudzanie aktywności innowacyjnych w przemyśle cele defensywne to znaczy takie których sensem ich wyróżniania jest utrzymywanie stanu zastanego nie należy ich przeciągać w czasie gdyż są kosztowne i w konsekwencji przynoszą stratę zaliczmy do nich: utrzymywanie poziomu zatrudnienia w gałęziach schyłkowych zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju poprzez utrzymywanie zdolności produkcyjnej które w przyszłości mogą być potrzebne uniezależnianie się od niepewnych zewnętrznych źródeł zaopatrzenia utrzymywanie gałęzi przemysłu ważnych ze względu na sieć powiązań kooperacyjnych wspieranie postępu techniczno – ekonomicznego ograniczanie monopolistycznego zachowania w których przejawy rynkowe są uciążliwe.