Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cele polityki pieniężnej
Cele polityki pieniężnej ( kreacja pieniądza ) cenowe polegają na posługiwaniu się rynkową stopą procentową ilościowe polegają na posługiwaniu się przez monetarzystów agregatami pieniężnymi ( kontrolują bazę monetarną ) MV=PT (równanie Fishera ) M- baza monetarna V- prędkość cyrkulacji pieniądza w gospodarce P- przeciętny poziom cen ( inflacja pozioma ) T- liczba transakcji zawieranych w gospodarce ( wolumen transakcji) W tej równości obserwujemy szczególnie M podaż pieniądza równa się wskaźnikowi kreacji pieniądza * baza monetarna .Wskaźnik kreacji pieniądza jest wielkością zmienną w czasie jego wielkość zależy od: współczynnika rezerw w bankach komercyjnych preferencje ludności co do różnych form pieniądza