Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cele polityki gospodarczej
Cele polityki gospodarczej Dzielimy na: b) cele polityki systemowej – jest utrzymanie lub zmiana istniejącego systemu i porządku gospodarczego. Elementem systemu gospodarczego jest porządek konkurencji. c) cele polityki procesowej: wzrost gospodarczy, pełne zatrudnienie, stabilizacji wartości pieniądza, zewnętrzna równowaga gospodarcza, sprawiedliwy podział dochodów i majątku.