Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cechy stosunków międzyludzkich w biurokratycznym i w sieciowym modelu organizacji
Cechy stosunków międzyludzkich w biurokratycznym i w sieciowym modelu organizacji W biurokratycznym : Idealny kierownik nie przejawia uczuć wobec swoich podwładnych. Zarządza bezosobowo, bezstronnie, formalnie. Jest sprawiedliwy i skuteczny. Ludzie są czynnikiem energetycznym, uruchamiającym mechanizm. W sieciowym : Autorytet przełożonego oparty jest na umiejętności współpracy z podwładnymi oraz umiejętności stworzenia im warunków osobistego rozwoju.