Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Cechy położenia
Cechy położenia 1. Cechy położenia Polski na mapie Świata : - Na półkuli północno – wschodniej - Na kontynencie europejskim - Na przewężeniu między Europą północną i południową - Między Bałtykiem i karpatami 2. Cechy położenia Polski na mapie Europy : - w samym środku Europy - w dorzeczu Wisły i Odry - między Bałtykiem i Karpatami 3. Skrajne punkty Polski : - Przylądek Rozewie na północ 54°50’N - Szczyt Opłonek 49°00’N - Kolano rzeki Odry 14°08’W - Kolano rzeki Bugu 24°09’W 4. obszar Polski mieści się między : 49°00’ - 54°50’ N 14°07’ - 24°08’ W 5. Rozciągłość : - południkowa - 5°50’ - równoleżnikowa 10°01’ 6. Konsekwencje położenia Polski w środkowej Europie : - przez Polskę przechodzą przechodzą główne szlaki - komunikacyjne między wschodem i zachodem , północą i południem , sprzyjają to rozwojowi gospodarczemu , - dostęp do morza Bałtyckiego wpływa na rozwój żeglugi , - rybołustwu i wymianie handlowej drogą morską . 7. Sąsiadami Polski są : - Niemcy - Czechy - Słowacja - Rosja - Białoruś - Litwa - Ukraina Cechy ukształtowania Polski : - przewaga nizin , równoleżnikowy układ krain geograficznych - pasowy układ krain geograficznych , wydzielono 6 pasów 3 wklęsłe i 3 wypukłe Najwyższe wzniesienie na pasie Polski - RYSY 2499 m.n.p.m. Najniżej położone miejsce - RACZKI –1,8 m.p.p.m. Czynniki geograficzne mają wpływ na klimat Polski : - Odległość od Oceanu Atlantyckiego i Bałtyku . - Ukształtowanie powierzchni - Rzeźba terenu - Wysokość nad poziom morza Masy powietrza kształtującego klimat w Polsce : - Arktyczne - Grenlandia - Polarno- morska- Atlantyk - Polarno kontynentalna –Azja - Zwrotnikowo kontynentalna- Basen Morza Śródziemnego - Zwrotnikowo Morska-Wyspy Azorskie Cechy klimatu Polski -Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, o cechach przejściowych -przewaga cyrkulacji wiatrów zachodnich -występowanie 6 klimatycznych pór roku -zmienność pogód