Wystąpił błąd 2013
System jPortal napotkał błąd i zwrócił następujący komunikat:
Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 104 "Connection reset by peer"
Brak podpowiedzi...
© 2004 Websys.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone