Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cechy charakterystyczne systemu gospodarczego
Cechy charakterystyczne systemu gospodarczego Każdy system gospodarczy wyróżnia trzy szczeble: h. liczba szczebli kierowniczych – w systemie skrajnie zdecentralizowanym jest jeden szczebel, w systemie skrajnie scentralizowanym są dwa szczeble, zaś w systemie realnym jest wiele szczebli. i. niezależnych kierownictw na danym szczeblu – ta cecha odzwierciedla stopień monopolizacji. przy danym potencjale produkcyjnym, im więcej jest tych układów gosp. tym mniejszy jest stopień monopolizacji. GR preferuje układy małe i średnie – wiąże się to ze stosowanymi w tej gospodarce elementami polityki procesowej GNR gdzie mechanizm konkurencji jest zupełnie niepotrzebnym, podstawowym narzędziem kierowania jest nakaz. c. rozkład uprawnień decyzyjnych między szczeblami – decydujące znaczenie ma rozkład uprawnień decyzyjnych szczebla centralnego. Istotne jest to czy ma on prawo podejmować decyzje o alokacji i wykorzystaniu zasobów, czy też decyzje tego rodzaju podejmowane są w przedsiębiorstwach, jeżeli centralnie to mamy system GNR, jeżeli w przedsiębiorstwach to mamy system GR