Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cechy charakterystyczne polskiego bezrobocia
Cechy charakterystyczne polskiego bezrobocia duża dynamika przyrostu bezrobocia cykliczność bezrobocia w ciągu roku z powodu np. prac sezonowych, zakończenie roku szkolnego zróżnicowanie przestrzenne zróżnicowanie co do miejsca zamieszkania ( wieś) udział osób długotrwale bezrobotnych zachowanie pracodawców do pracobiorców