Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cechy bezrobocia w Polsce
Cechy bezrobocia w Polsce: wysoki odsetek kobiet, duże zróżnicowanie przestrzenne, długookresowy charakter, wysoki odsetek młodzieży, niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Nowe ubóstwo” versus “stara bieda” Polityka oświatowa obejmuje całokształt problemów dotyczących ustroju szkolnictwa, organizacji procesu nauczania, metod kształcenia i wychowania. Lokalna polityka społeczna w polityce oświatowej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) http://superdent.bytom.pl