Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cechy autokratycznego i demokratycznego stylu kierowania
Cechy autokratycznego i demokratycznego stylu kierowania Cechy autokratycznego stylu kierowania: a) Wyraźny podział na kierujących i kierowanych. b) Odgórne i szczegółowe określanie zadań. c) Arbitralność decyzji. d) Monopolizacja i reglamentacja informacji. e) Brak inicjatywy i aktywności podwładnych. f) Rygorystyczność. g) Nieufność kierownika wobec podwładnych. Cechy demokratycznego stylu kierowania: Styl demokratyczny zwany też partycypacyjnym lub uczestniczącym jest przeciwieństwem autokracji. Cechuje go: a) Słabo zaznaczony podział na kierujących i kierowanych. b) Zespołowe podejmowanie decyzji. c) Informowanie zespołu. d) Ogólne formułowanie zadań i swoboda podwładnych w wyborze sposobu wykonania zadania. e) Inicjatywa, aktywność i zaangażowanie podwładnych. f) Delegowanie uprawnień kierownika w zakresie formułowania zadań i sposobów ich wykonania g) Zaufanie wobec podwładnych.