Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZYM SĄ STOSUNKI SPOŁECZNE ORAZ JAK JE DZIELIMY?
CZYM SĄ STOSUNKI SPOŁECZNE ORAZ JAK JE DZIELIMY? Stosunki społecznie międzyludzkie i interpersonalne. Można stosować w sposób zamienny dla naszych potrzeb. Stosunki społeczne – oddziaływanie wzajemne ludzi na siebie w grupie, jest to również wzajemne oddziaływanie państw na siebie, oddziaływanie osoby na grupę. Aby oddziaływanie było skuteczne, to druga strona musi tego chcieć. - stosunki międzyludzkie – st. Między ludźmi w małej grupie społecznej, a członkowie grupy przebywają ze sobą w sposób względnie stały, znają się i kontaktują. - Stosunki interpersonalne – międzyosobowe, międzyludzkie, częściej występują na gruncie psychologii społecznej. Są to wzajemne stosunki pomiędzy 2 osobami, a tek że między osobą, a małą grupą. Definicja stosunków społecznych – to wszelkie przejawy oddziaływania ludzi na siebie, a w szczególności: - system wzajemnych oddziaływań między 2 partnerami na gruncie określonej platformy, stan wzajemnych zależności między ludźmi (partnerami) – system wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie oparty na obowiązujących zasadach i regułach postępowania ludzi wobec siebie. Dzieli się na: a) normy formalne i nieformalne b) system wartości c) zasady współżycia między ludźmi - układ zawierający następujące elementy : 2 partnerów (osoby, grupy), jakiś łącznik, czyli przedmiot (postawa, interes, sytuacja, wartość, pogląd, itp.) stanowiący platformę tego stosunku oraz pewien układ powinności i obowiązków które partnerzy powinni wobec siebie wykonywać. STOSUNKI SPOŁECZNE DZIELĄ SIĘ NA: - stosunki rzeczowe (ekonomiczne) – własnościowe, produkcji (pracy), klasowo-warstwowe i podziału dóbr – są to stosunki które tworzą się w wyniku pracy - stosunki osobowe (człowiek-człowiek) – stos. Rodzinne, koleżeńskie, sąsiedzkie, środowiskowe a także formalne i nieformalne