Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZYM JEST PRACA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM?
CZYM JEST PRACA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM? Używając określenia „ praca” , należy pamiętać , ze jest to nazwa wieloznaczna , używana w języku potocznym i w nauce w rożnych znaczeniach: - fizyki - biologii - prakseologii - ekonomii PRACA W UJECIU SOCJOLOGII - to każda celowa czynność społecznie użyteczna lub społecznie doniosła, zapewniająca określona pozycje w społeczeństwie. Oznacza to, ze nie każda czynność jest praca w znaczeniu socjologicznym, chociażby pociągała za sobą znaczny wysiłek fizyczny. Pozycja społeczna to miejsce jakie każdy z nas zajmuje w strukturze społecznej. SOCJOLOGOWIE analizują prace, zwracając uwagę na następujące momenty: - jako czynność społeczna – praca jest czynnością społeczna, tzn. jej przygotowanie ( ustalenie celów, środków i metod wykonywania) oraz jej tok realizacji, chociażby nawet dotyczyły skrajnie indywidualnych potrzeb jednostki , wywierają wpływ na dążenia, postawy interesy grup do których jednostka należy. - Jako zaspokajanie potrzeb- jest prowadzona w celu ich zaspokajania ( biologicznych, ekonom., kulturalnych )lecz potrzeby te określane są przez strukturę i kulturę grup do których jednostka należy - Jako wyznaczona struktura grupy- zarówno środki realizacji celów pracy , jak i metody posługiwania się nimi , niezależnie od rodzaju potrzeb jakie maja zaspokoić , są wyznaczone przez strukturę i kulturę grup do których jednostka należy - Jako wymóg współpracy- niezbędna do realizacji większości wykonywanych zadań jest współpraca wielu jednostek i grup rozproszonych w czasie i przestrzeni – planowa współpraca, koordynacja wysiłków i kierowania przebiegiem ich czynności.