Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZYM JEST METODA A CZYM NARZĘDZIE BADAWCZE, ORAZ JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO?
CZYM JEST METODA A CZYM NARZĘDZIE BADAWCZE, ORAZ JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO? METODY BADAN: Do najczęściej stosowanych metod badania socjologii pracy zaliczamy: - obserwacje - wywiad - ankietę - pomiar socjometryczny - testy - metody mieszane i pośrednie ETAPY POSTEPOWANIA BADAWCZEGO: Socjologia pracy opiera się na badaniach typu socjopsychologicznego. Badania tego typy są procesem złożonym, na który skalda się wiele czynności badawczych. NAJOGOLNIEJ MOŻNA WYROZNIC W NICH TAKIE ETAPY POSTEP. BADAWCZ.: 1. POSTAWIENIE PROBLEMU BADAWCZEGO Postawienie problemu , tzn. dokładne określenie tego, co badać, za pomocą jakich wskaźników je opisywać. Zasada organizująca postępowanie badawcze są cele i zadania zakładu pracy, któremu badania maja służyć. 2. SFORMULOWANIE HIPOTEZ ( roboczych ) Związanych z przyjętym problemem, tzn. sformułowanie żądań , których prawdziwość chcemy zweryfikować lub żądań , w których chcemy uzyskać odpowiedz na pytanie o istniejące związki i zależności miedzy badanymi zjawiskami , wskazanie przewidywanego syst. Zależności i pytań. 3. GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE INFORMACJI Określenie sposobu gromadzenia i opracowania interesujących informacji z punktu widzenia problemu badawczego i rozstrzygniecie przyjętych hipotez, czyli wybór metody i przygotowanie narzędzi badawczych. DOKONCZ METODA A NARZEDZIE!!!!!!!!