Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZYM JEST KULTURA PRACY FIRMY I JAKIE ELEMENTY NA NIĄ SKŁADAJĄ SIĘ?
CZYM JEST KULTURA PRACY FIRMY I JAKIE ELEMENTY NA NIĄ SKŁADAJĄ SIĘ? KULTURA FIRMY – jest to swoistego rodzaju zestawienie wartości , norm i zasad postępowania , które pomagają całej załodze i jej poszczególnym członkom zrozumieć , za czym firma się opowiada , jak pracuje i co uważa za ważne. Dla niej szczególne istotne są przekonania dotyczące pracowników , klientów, produkcji, zarządzania, zysku czy wreszcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców i przedsiębiorstw. TAK ROZUMIANA KULTURA jest tez zarówno źródłem jak i fundamentem różnorodności sposobów pracy i zachowań pracowników , jak i decydującym czynnikiem sukcesów rynkowych. MAMY JESZCZE –kulturę organizacji, klimat organizacji, duch organizacji...... MOŻNA JESZCZE POWIEDZIEC,ZE KULTURA FIRMY JEST: - określona subkultura ( szczególnym przypadkiem kultury ogólnej ) stanowiącej zewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa ELEMENTY KULTURY FIRMY: 1) WARTOSCI – czyli wszystko to co cenne i godne pożądania dla firmy , co stanowi cel dążeń jej pracowników. Wartości powstają w ścisłym związku ze społeczeństwem i jego kultura ogólna ( WARTOSCI S.A. CZĘSTO WYRAZEM ZBIOROWYCH PREFERENCJI NARZUCONYCH ZALODZE, Z KTÓRYCH WYNIKA STOSUNEK PRACY , AUTORYTETOW I INNOWACJI. Wart. Obiektywizują się , hierarchizują i instucjonalizuja ) --- MOGĄ BYĆ TO TAKIE WARTOSCI JAK : - PRAWDA , RZETELNOSC, OSZCZEDNOSC, PRACOWITOSC...... WARTOSCI TE WZAJEMNIE SIĘ PRZENIKAJA , POWODUJAC PRZYWIAANIE PRACOWNIKOW DO FIRMY 2) WIERZENIA, MITY, OPOWIESCI , RYTUALY ZBIOROWE I TEMATY ZAKAZANE – opinie o funkcjonowaniu firmy i jej środowisku – np. jeśli dyrektorem będzie pan X to przeds. Na pewno nie upadnie.... Mity natomiast to odwoływanie się do historii firmy – wyjaśniają zjawiska zachodzące wewn. I zewn. Firmy , ujednolicają wierzenia pracowników i wytyczają ramy ich postępowania 3) NORMY I WZORY SPOLECZNE – które określają zarówno to co powinno zachodzić w działaniach czy zachowaniach pracowników firmy , jak i to co nie powinno zachodzić. Normy wyznaczają pracownikom pewne wzory ich zachowań 4) ZASADY POSTEPOWANIA – określają stosunek pracowników do pracy , postawy wobec pracy, stosunek do własnego rozwoju , stosunek do relacji człowiek – człowiek, stosunek do porażki , sukcesów innych, do pracy indywidualnej i zespołowej, do firmy i jej celów, do hierarchii i władzy