Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZYM JEST I Z JAKICH ELEMENTÓW SKADA SIĘ SYSTEM SPOŁECZNY ZAKŁADU PRACY?
CZYM JEST I Z JAKICH ELEMENTÓW SKADA SIĘ SYSTEM SPOŁECZNY ZAKŁADU PRACY? SYSTEM SPOLECZNY ZAKLADU PRACY TO UKLAD JEDNOSTEK I GRUP REALIZUJACYCH ZA POMOCA OKRESLONYCH SRODKOW ISTOTNE CELE EKONOMICZNO- SPOLECZNE NA GRUNCIE MNIEJ LUB BARDZIEJ TRWALEGO LADU ORGANIZACYJNEGO , WZAJEMNYCH STOSUNKOW I ZASAD POSTEPOWANIA. POSTAWOWE ELEMENTY SYST. SPOL. ZAKL. PRACY: a) cele i zadania ( gospodarcze i społeczne ) zakładu pracy b) ludzie i środki za pomocą których realizują te cele c) pozycje i cechy społeczno- zawodowe d) organizacja społeczna , która dynamizuje system spol. Zakl. Pracy wrz. z jego element. e) Właściwa sobie struktura wartości f) Zdolność adaptacyjna do środowiska