Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY
COFNIĘCIE ZEZWOLENIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY Jeżeli agent będący osobą fizyczną, przestanie spełniać warunki wymagane do prowadzenia działalności agencyjnej, będzie ją prowadzić z naruszeniem prawa lub zawiadomi o zaprzestaniu jej prowadzenia, PUNU cofnie zezwolenie na wniosek zakładu ubezpieczeń lub z urzędu. Jeżeli natomiast agent przestaje spełniać warunki określone w ustawie po zawarciu umowy agencyjnej, a braki te nie zostaną nizwłocznie usunięte, zakład ubezpieczeń obowiązany jest wypowiedzieć umowę agencyjną. Wypowiedzenie nie może nastąpić po 3 miesiącach od chwili stwierdzenia tego faktu.