Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CO WIESZ NA TEMAT SYSTEMU REZERW W BANKACH KOMERCYJNYCH
CO WIESZ NA TEMAT SYSTEMU REZERW W BANKACH KOMERCYJNYCH Rezerwa obowiązkowa - ze względu na to, że na ogół nie jest oprocentowana - jest faktycznie formą podatku, który muszą płacić banki komercyjne na rzecz banku centralnego, a ponieważ jest nim na ogół bank państwowy, to pośrednio jest to dochód budżetu. Podstawą, od której oblicza się rezerwę obowiązkową, są wkłady nie banków w bankach. Bank centralny ustala stopę rezerwy obowiązkowej, która określa, jaka część tych wkładów powinna się znaleźć na jego rachunku. W ten sposób banki dysponują dodatkowym instrumentem sprzyjającym utrzymaniu ich płynności w krótkim czasie. Przy ustalaniu wielkości stopy obowiązkowej rezerwy mogą być stosowane różne stopy procentowe, w zależności od rodzaju wkładu. Rezerwy obowiązkowe = stopa min. rezerw płynności x depozyty jednostek niebankowych w bank. komercyjnych.