Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CO TO JEST KREDYT?
CO TO JEST KREDYT? Słowo kredyt wywodzi się z łacińskiego „credere” oznacza zaufanie jakim cieszy się ktoś kto reguluje swoje zobowiązania. Schölders definiuje kredyt następująco: jest to czasowe poręczenie siły nabywczej, przy czym wierzyciel ufa, że kredytobiorca zwróci mu kredyt po upływie uzgodnionego terminu w uzgodnionej formie (pieniądza, towaru, lub świadczenia) i w uzgodnionej wysokości obejmującej odsetki jako opłata za gospodarcze użytkowanie kredytu.