Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CO TO JEST GOSPODARKA FINANSOWA I POLITYKA FINANSOWA?
CO TO JEST GOSPODARKA FINANSOWA I POLITYKA FINANSOWA? Pojęciem szerszym od finansów jest pojęcie gospodarki finansowej. Obejmuje ono wszystkie trzy formy działania w dziedzinie zjawisk pieniężnych tzn. - przygotowanie prowadzenia wszelkiego rodzaju operacji pieniężnych w tym ich planowanie, - faktyczną realizację tych operacji pieniężnych, - ewidencję i analizę przebiegu operacji pieniężnych w przyszłości. Polityka finansowa jest to dokonywanie wyboru zarówno celów jak również sposobów lub metod ich osiągnięcia. Treść polityki finansowej zależy od podmiotu, który ją realizuje. wytrzymałe rolety i żaluzje Kraków od Vertix System warte zamontowania w oknie