Wyszukiwarka:
Artykuły > Opisy lektur >

CHŁOPI jako epopeja
1. Bohater zbiorowy - cała wieś (tak jak w "Panu Tadeuszu" - epopei narodowej).

2. Czas powtarzalny, święty, wieczny. Powtarzalny - cykliczny, nie można go cofnąć ani zatrzymać; pory roku regulują życie chłopów. Święty, bo niezmienny, niezależny od niczego - jedyna wartość, która się nie zmienia; obrzędowy rok kościelny wyznacza czas.

3. Fabuła epizodyczna.

4. Wyeksponowanie przyrody - człowiek uzależniony od przyrody, która zmusza go do podjęcia działań (zima - odpoczynek); karmi, ale wymaga maksimum poświęceń; chłop ściśle związany z cyklem przyrody i pogodą - pory roku wpływają na nastrój ludzi.

5. Szczegółowość opisów, realizm; przedstawienie struktury społeczeństwa; codzienne życie chłopów, najciekawsze sprawy, etnograficzny zapis obrzędów i obyczajów, naturalizm - drastyczne sceny.

6. Uniwersalność czasu, odgrodzenie Lipiec od świata - cały świat jest kształtowany przez przyrodę, ziemię, gospodarstwo, rodzinę, czyli gromadę.