Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CHARAKTERYSTYKA RYNKOWYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH
CHARAKTERYSTYKA RYNKOWYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH Przychody i wydatki pieniężne zwane ekwiwalentnymi (rynkowymi) charakteryzują się powiązaniem wydawania pieniędzy jednego podmiotu ze wzajemnym świadczeniem ze strony drugiego podmiotu realizującego wydatek pieniężny. Chodzi o rodzaj świadczenia tzn. sprzedaż towarów i usług oraz świadczenia pracy.