Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Renesans >

Bóg w twórczości Kochanowskiego
Bóg w twórczości Kochanowskiego

Kochanowski bezsprzecznie był katolikiem, chociaż sympatyzował z protestantami Nie ma w jego twórczości śladów kultów wyznaniowych chrześcijaństwa, tylko czysta wiara w Boga, tylko on pojawia się w jego wierszach o kontekście religijnym; Najważniejszą wypowiedzią jest pieśń "Czego chcesz od nas Panie", w której mamy dokładny obraz Boga: Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim doskonale; Stwórca jest bliski człowiekowi, jest dobry, szczodrobliwy, łaskawy, hojny, nie skąpi dóbr; stworzył piękny, przyjazny, harmonijny, dający radość człowiekowi świat; człowiek może w nim pokładać nadzieje (ogólnie); Kochanowski składa ogólnie hołd Bogu, za wszystkie jego dary dla człowieczeństwa. Obraz Boga nieco zmienia się w Trenach, gdzie podważając wszystkie swoje wcześniejsze wnioski filozoficzne, podważa w pewnym momencie swoją wiarę w boski porządek świata, podważając w pewnym momencie nawet istnienie Boga. Dla zrozpaczonego ojca nie ma już nic pewnego, świat staje się wrogi zabierając mu Urszulkę, sprzeciwia się także sprawiedliwości boskiej. Ostatecznie jednak zauważa, że w kwestiach boskich człowiek nie ma żadnych szans poznania, tak więc nie może zrozumieć logiki boskiej. Godzi się z wyrokiem Boga i próbuje go jakoś, na ziemski sposób uzasadnić. Fraszki prezentują nieco inny obraz, podobny do pieśni: 2 fraszki "O Żywocie Ludzkim", człowiek marionetka, zabawka Boga, ukazuje znikomość ludzkich poczynań wobec Boga; w drugiej fraszce Bóg ukazuje się jak daleki obserwator nie ingerujący w życie człowieka, a to co się dzieje na ziemi jest tylko cyrkiem, teatrem dla Boga.