Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Biografia
Biografia

• Epika •

Życiorys, opowiadanie o kolejach losu jakiejś osoby, zwłaszcza wybitnej, mające charakter naukowo-historyczny, literacki,
panegiryczny lub popularyzatorski.