Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Bankowe dyskonto weksli
Bankowe dyskonto weksli1. dyskonto jest to potrącenie odsetek przy wykupie papierów wartościowych o późniejszym terminie płatności. 2. Bankowe dyskonto weksli jest to operacja umożliwiająca sprzedaż weksla przed terminem jego realizacji. 3. Jeżeli przedstawiony do dyskonta weksel spełnia wszystkie warunki przewidziane prawem wekslowym to posiadacz weksla otrzyma kwotę równą: suma wekslowa – odsetki 4. Kwotę odsetek z tytułu dyskonta obliczamy wg wzoru: O = d × t . . S . s – suma wekslowa 360 100 d – st. dyskontowa t – ilość dni od dnia złożenia weksla do dyskonta, do dnia jego płatności