Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Bank jako przedsiębiorstwo. Produkty bankowe
Bank jako przedsiębiorstwo. Produkty bankowe Wykazać komercyjny charakter banku Bank - jest instytucją finansową działającą na zasadach komercyjnych, której przedmiotem są operacje depozytowo - kredytowe. Źródłem pokrywania kosztów i osiągania zysku są przychody ze sprzedaży produktów bankowych. Dla banków konkurentami są nie tylko inne banki, ale także instytucje finansowe innego typu, tj.: towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, powiernicze, towarzystwa leasingowe. Konkurencja przebiega głównie na dwóch płaszczyznach: pozyskiwania środków finansowych i realizacji niektórych operacji pośredniczących. Banki muszą płacić więcej za depozyty niż w sytuacji, gdyby takiej konkurencji nie było. W Polsce jest ona mało odczuwalna. Produkty bankowe: - kredyt samochodowy - kredyt inwestycyjny (na zakup środków rzeczowych majatku trwałego, na inwestycje w papiery wartościowe) - kredyt mieszkaniowy (kredyt „Alicja” - z odroczonym terminem płatności ; na zakup mieszkania ; budowlany) - kredyt dewizowy - kredyt edukacyjny - kredyt obrotowy - konta (osobiste ; a vista ; bony lokacyjne ; lokaty terminowe ; książeczka oszczędnościowa) - depozyty - lokaty - doradztwo inwestycyjne - poręczenia i gwarancje - pośrednictwo w obrocie papierów wartościowych - skrytki sejfowe