Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Badanie cech charakteryzujących wymagania klienta wobec nowej linii produktów
Badanie cech charakteryzujących wymagania klienta wobec nowej linii produktów I. Analiza sytuacji bieżącej Firma Activ Trade zajmuje się produkcją i eksportem mebli biurowych i pokojowych. Rynkami docelowymi są klienci instytucjonalni w postaci hurtowni meblowych ,rozprowadzających swój towar po całym obszarze Unii Europejskiej. W skład oferowanych produktów wchodzą meble z płyty wiórowej komponentów metalowych i szkła. Wszystkie surowce kupowane są w Polsce a co za tym idzie cena produktu jest wrażliwa na zmiany w otoczeniu. Produkt wytwarzany przez wymienioną firmę celuje w tani masowy rynek zbytu charakteryzujący się średnią jakością i bardzo niską ceną. Konkurencja cenowa na rynku i wzrost cen płyt wiórowych dyktowane przez obcy kapitał który stał się właścicielem polskich fabryk, zmusza do zmiany profilu produktu. Producent ma zamiar wprowadzić do kolekcji nową linię wyrobów o wyższej jakości i bardziej skomplikowanej konstrukcji i rezygnować powoli z „niskobudżetowych” produktów masowych. Wiele elementów z nowej kolekcji będzie musiało być wykonanych ręcznie ze względu na brak możliwości zautomatyzowania. Podwyższy to cenę , ale także jakość a co za tym idzie zmieni segment rynku na bardziej wymagający i nie tak wrażliwy na małe różnice cenowe. Ponadto Activ Trade jako eksporter stanie się bardziej konkurencyjny cenowo w porównaniu do producentów z UE gdzie wyroby wytworzone z dużym udziałem czynnika ludzkiego mają wysoką cenę. II. Projekt badania 1. Cel badania Celem badania jest zdobycie maksymalnej wiedzy od odbiorców na temat cech i rodzaju produktów w nowej linii celem zmiany profilu jakości i rynku docelowego. Oraz co za tym idzie maksymalizacji sprzedaży zaproponowanych zupełnie nowych modeli 2. Tło badania Problem decyzyjny Problemem decyzyjnym jest wybór pomiędzy zmianą dotychczasowej gamy i rodzaju towaru a jego modernizacją i lepszym wykończeniem. Także rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji nowych droższych mebli pozostaje dla nas niewiadomą. Firma posiada również możliwości produkcji małych mebli tapicerowanych i zakupu półfabrykatów ze szkła i metalu w wysokiej jakości i niskiej cenie, rodzi się więc kwestia wykorzystania tych możliwości do wytworzenia zupełnie nowej kolekcji modeli Problem badawczy Zbadanie czego oczekuje od nas klient w aspekcie dwu powstałych pytań – zmiany modeli w kolekcji, modernizacja dotychczasowych czy też obie możliwości na raz. Oczekujemy również odpowiedzi czy jest zapotrzebowanie na inny rodzaj mebli a jeżeli tak to na jaki. Oraz w jaki sposób można zmienić segment rynku. Hipotezy Oczekiwania klienta może zawierać uzupełnienie cieszących się dotychczas dużym popytem rentownych modeli, nowymi jakościowo lepszymi produktami. Dodatkowo można będzie zaoferować produkty uzupełniające w postaci biurowych krzeseł z elementami tapicerowanymi które wymagają ręcznego wykończenia. Żródła informacji wtórne dają nam wiedzę o produktach konkurencji, co pozwala na dokonanie założeń co do wykorzystania materiałów i wyglądu produktu. - Więcej elementów szklanych w połączeniu z metalem - Metal chromowany - Mniej elementów z płyty a więcej z drewna litego - Tapicerowane meble ze skóry - Więcej mebli mniejszego formatu (pojedyncze elementy w zamian meblościanek) stoliki nocne stoliki pod TV półki szafki - Droższe okucia meblowe (uchwyty gałki kółka nie z plastiku) - Zadbanie o wysoką jakość opakowania - Atesty ochrony środowiska na opakowaniu 3. Zakres badania Zakres geograficzny Badanie zostanie przeprowadzone w trzech krajach u trzech firm klientów Activ Trade. Kraje te to Francje Niemcy i Holandia. Zakres demograficzny Badane będą osoby wybrane imiennie, odpowiedzialne za zakup i tworzenie nowych kolekcji lub szefowie działów marketingu. 4. Sposób przeprowadzenia badania Określenie jednostki próby Najmniejszą jednostką próby jest menedżer firmy kupującej. We wszystkich trzech przypadkach są to mężczyżni w wieku od 30-45 lat wykształcenie wyższe o zarobkach ponad przeciętnych. Należy jednak uwzględnić iż jego opinie budowane są na zdobytej wiedzy od klientów instytucjonalnych czyli sklepów stykających się z ostatecznym nabywcą. Wykaz populacji badanej i liczebność próby Liczebność próby określamy ekspercko zgodnie z ilością firm które z nami współpracują. Badaniu zostaną poddane firmy: Acton GmbH Am Elzdamm 54 79312 Emmendingen Niemcy Hauteceur Rue de Libre 23 Paris Francja WMT BV Industriedwarsweg 8 4878 AD Etten Leur Holandia WPConsultancy Pinksterbloem 6 8265 LE Kampen Holandia Dobór metody próby W tym przypadku najlepszym instrumentem badawczym będzie ankieta faxowa. Jest szybko dostarczona na miejsce i szybko odesłana. Ankietowany ma czas na zastanowienie się nad odpowiedziami zasięgnięcia opinii swoich klientów 5. Instrument pomiarowy Instrumentem pomiarowym jest kwestionariusz zał nr1. Przygotowany jest on w formie ankiety faxowej adresowanej bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej w firmie za zakup towarów . Respondent ma czas na zastanowienie się nad pytaniami i odsyła wypełniony druk faxem. 6. Metody analizy i redukcji danych Najlepszą metodą analizy danych przy tak małej liczbie respondentów jest liczenie ręczne, do czego posłużyła nam karta zliczania danych zał. nr 2. Jeżeli chodzi o redukcję w tym przypadku łatwy jest kontakt z osobą badaną do której adresowany jest kwestionariusz. Jednakże nie wystąpiły błędy w zrozumieniu pytań i wszystkie odpowiedzi zostały udzielone w sposób poprawny. 7. Prezentacja wyników Pytanie 1. W siedemdziesięciu pięciu procentach respondenci dobrze oceniają dotychczasową współpracę, jedynie jedna badana osoba wskazała na bardzo dobrą współpracę. Pytanie 2. Najwyższą możliwą oceną do uzyskania za jakość produktów było 5. Respondenci ocenili nasze wyroby średnio n ocenę dobrą. Pytanie 3. Tutaj wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli na pytanie TAK, na pytanie czy należy uzupełnić nasz asortyment produktami bardziej ekskluzywnymi. Pytanie 4. Pytanie odnosiło się do wskazania materiałów z jakich powinny być wykonane nowe modele wprowadzane do kolekcji. Pytanie 5. W tym pytaniu zaznaczona została tylko odpowiedz nr 1. Znaczy to iż nowa oferta powinna przyjąć formę wyłącznie nowoczesną. Pytanie 6. Na pytanie co zrobić z meblem pod koniec jego życia, 75% odpowiedziało się za wyrzuceniem z kolekcji a 25% za zastąpieniem czymś podobnym. Pytanie 7. Nikt nie zakreślił pola wskazującego modernizację więc bieżące pytanie zostaje pominięte. Pytanie 8. Wszyscy pytani zgodnie zaznaczyli zastąpienie dotychczasowego produktu poprzez zmianę wyglądu z użyciem tych samych materiałów. Pytanie 9. Respondenci zaznaczyli zgodnie iż uzupełnienie asortymentu powinno nastąpić we wszystkich proponowanych rodzajach mebli. 8. Wnioski - Produkowane meble pod koniec życia powinny zmieniane na inne - Modernizacja dotychczasowych modeli nie wchodzi w grę - Nowe produkty powinny przyjąć formę nowoczesną - Istnieje zapotrzebowanie na nowe rzeczy w rodzaju krzeseł i mebli ogrodowych - Zmiana segmentu rynku nastąpi poprzez zaoferowanie droższych mebli z metalu i szkła z dodatkami bardziej ekskluzywnych okuć. 9. Rekomendacje - Podczas planowania przyszłej produkcji należy założyć zmianę dotychczasowych modeli na nowe - Nie modernizować istniejących produktów pod koniec życia - Materiały z których firma powinna produkować to szkło ,metal i drewno w takiej kolejności - Firma musi stworzyć nową linię krzeseł tapicerowanych - Także krzesła ogrodowe wraz z kompletami są produktami poszukiwanymi