Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BUSINESS PLAN
BUSINESS PLAN Agencja filmowa „KADR” Spis Treści 1. Opis zamierzeń. Przesłanki rynkowe powstania firmy wideofilmowanie „KADR” 2. Wyjściowe dane finansowe 3. Efektywność ekonomiczna 4. Opis szczegółowy przedsięwzięcia 4.1 Rodzaj działalności i opis produktu 4.2 Lokalizacja 4.3 Prawo – organizacyjna charakterystyka przedsiębiorstwa 4.4 Etapy rozwoju 4.5 Zakres rzeczowy przedsiębiorstwa 5. Sytuacja rynkowa przedsięwzięcia 5.1 Rynek obecny i docelowy oraz jego segmenty 5.2 Trendy rynkowe 5.3 Charakterystyka nabywców 5.4 Mocne i słabe strony firmy 5.5 Działania marketingowe 6. Prognozy finansowe 6.1 Prognoza sprzedaży 6.2 Zapotrzebowanie na kapitał firmy 6.3 Prognoza bilansu 6.4 Ocena finansowa projektu 6.5 Próg rentowności 6.6 Wrażliwość firmy na zakłócenia w otoczeniu 7. Planowany przepływ gotówki 8. Zestawienie dochodów i kosztów 1. Opis zamierzeń. Przesłanki rynkowe powstania firmy wideofilmowanie „KADR” Firma wideofilmowanie „KADR” prowadzić będzie swoje usługi na rynku jeleniogórskim. Istnieje na tym rynku luka w świadczeniu tego typu usług, pomimo kilku firm świadczących usługi wideofilmowania. Na uwagę zasługuje tylko jedna firma, jako potencjalny konkurent w tej branży. Nasza firma jednak ma bardzo mocny atut w stosunku do swojego głównego konkurenta, a mianowicie cała produkcja od zapisu materiału filmowego poprzez przetwarzanie obrazu i montaż odbywa się w pełni profesjonalny sposób w oparciu o technologię cyfrową, rzadko jeszcze spotykaną wśród firm działających w tej branży. Właścicielem firmy będzie osoba mająca dużą wiedzę z zakresu montażu i produkcji filmowej w oparciu o komputerowy montaż nieliniowy, legitymująca się dyplomem ukończenia specjalistycznego kursu filmowania i montażu cyfrowego. Firma swoją siedzibę będzie miała w mieszkaniu prywatnym właściciela firmy z racji charakteru prowadzonej działalności ( praca prowadzona w terenie). Działalność zostanie rozpoczęta w styczniu 2001 roku. Przeprowadzone badania rynkowe dowiodły, że największy popyt na tego typu usługi występuje w okresie wiosenno – letnio – jesiennym z maksymalnym nasileniem w miesiącach sierpień, wrzesień. W Jeleniej Górze tak jak wspomniałam jest tylko jedna konkurencyjna firma mogąca mieć wpływ na usługi wideofilmowania na rynku jeleniogórskim ale świadczy ona usługi w standardzie analogowym. Natomiast nasza firma poza usługami wideofilmowania ma do zaoferowania pakiet usług dodatkowych takich jak zapis materiału na nośnikach optycznych w różnych formatach np. DVD, VideoCD, filmy w kompresji MPEG 2, Divx, prezentacji multimedialnych, sesji zdjęciowej, ponadto możemy zaoferować klientowi materiał filmowy w postaci cyfrowej którą może przechowywać bez uszczerbku na jakości przez 20 lat. Dlatego założenie firmy pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów z Jeleniej Góry i okolic. 2. Wyjściowe dane finansowe Zaangażowany kapitał właściciela:  6400 zł – zakup zestawu komputerowego, procesor P III 800, 256 Mb pamięci RAM, dysk 20GB Segate Baracuda ATA 100 – dysk systemowy, 45GB IBM 7200obr ATA100 – dysk na materiał wideo, monitor 17`` Philips.  740 zł karta video dla urządzeń cyfrowych DVmax , wraz z oprogramowaniem i kompletnym programem do nieliniowego montażu wideo.  4200 zł kamera cyfrowa Panasonic NV-DS. 15EG standardu miniDV.  2000 zł magnetowid Super VHS ET JVC HR-S6700  1200 zł magnetowid Panasonic NV-FJ612EE VHS  400 zł dodatkowa bateria do kamery wideo  200 zł oświetlenie do kamery wideo.  1100 zł aparat fotograficzny Kodak Razem kapitał własny 16240 zł Kapitał obcy – nie zainwestowany Nakłady te obciążają miesiąc styczeń 2001. Cennik usług studia wideofilmowanie „KADR” 1. ceremonia zaślubin i wesele - 3 godzinna kaseta 600 zł - 4 godzinna kaseta 700 zł - 6 godzinna kaseta 900 zł kaseta składa się z czołówki ze zdjęć z dzieciństwa, spaceru pary młodej lub innego wstępu indywidualnie na życzenie klienta, błogosławieństwo rodziców, uroczysty przejazd samochodem, msza święta, przyjęcie weselne. 2. chrzest święty - 1,5 godzinna kaseta 150 zł kaseta składa się z czołówki, przygotowanie dziecka do chrztu, msza święta, przyjęcie rodzinne. 3. pierwsza komunia święta - uroczystość przyjęcia pierwszej komunii świętej filmujemy jedynie zbiorowo. Cena jednej kasety to 35 zł. Długość nagrania zależy od uzgodnień z rodzicami i czasu trwania uroczystości. Kaseta składa się z czołówki, mszy świętej, nabożeństwa majowego, zakończenie. 4. studniówka - studniówkę filmujemy przy zamówieniach zbiorowych (minimum 20 kaset) w cenie 35 zł lub przy zamówieniach indywidualnych cena za kasetę 500 zł – 2 godzinna kaseta. Kaseta składa się z czołówki i zakończenia indywidualnego lub ustalonego z klasą, cyfrowa obróbka wideo, plastikowe etui na kasetę 5. foto reportaż - firma wykonuje także foto reportaże z uroczystości weselnych, komunijnych, ze studniówek a także wszelkich innych uroczystości. Koszty stałe przedsięwzięcia: 1. obowiązkowe koszty ubezpieczenia ZUS 2. amortyzacja środków trwałych rozłożona na 3 lata 3. podatek Koszty zmienne to: 1. zakup kaset wideo VHS, S-VHS, miniDV 2. zakup filmów do aparatu 3. zakup ozdobnych etui do kaset wideo 4. reklama 5. zakup fachowej literatury 3. Efektywność ekonomiczna Przewidywalne zyski na lata 2001 – 2003 to: 2001 – 15100zł 2002 – 22250 zł 2003 – 32650 zł okres zwrotu w latach = nakłady inwestycyjne średnioroczna nadwyżka finansowa amortyzacja za 3 lata = 4 200,00 zysk netto za 3 lata = 45 252,94 razem = 49 452,94 okres zwrotu w latach = 4 200,00 = 0,08 49 452,94 poniesione nakłady inwestycyjne zwrócą się po niepełnym miesiącu działalności zakładając, że wypracowany zysk netto będzie taki jak przewidywano we wstępnych założeniach. 4. Opis szczegółowy przedsięwzięcia 4.1 Rodzaj działalności i rodzaj produktu Działalność obejmuje usługi wideofilmowania oraz prowadzenie sesji zdjęciowych. Oferta agencji filmowej „KADR” obejmuje: 1. Wideofilmowanie uroczystości tj: - ceremonia zaślubin i wesele - chrzest święty - pierwsza komunia święta - studniówka - oraz inne usługi na życzenie klienta np. film reklamowy 2. Obsługę foto uroczystości : - ceremonia zaślubin i wesele - chrzest święty - pierwsza komunia święta - studniówka - oraz innych na życzenie klienta 4.2 Lokalizacja Studio wideo „KADR” zostanie założone w Jeleniej Górze, w mieszkaniu prywatnym właściciela, tak więc nie będzie ponosić kosztów z tytułu wynajmu lokalu. 4.3 Prawno – organizacyjna charakterystyka przedsiębiorstwa Rozpoczęcie działalności wiązało się z uregulowaniem wszelkich kwestii organizacyjno – prawnych. Organizacja działalności: - zbieranie informacji z rynku - zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów ekspoatacyjnych. - reklama w prasie lokalnej Kwestie prawne - wpis do ewidencji działalności gospodarczej - uzyskanie numeru regon - zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego - zgłoszenie działalności do ZUS – u Prowadzący działalność ma status osoby fizycznej. 4.4 Etapy rozwoju. Prognoza przychodów z działalności: Rok 2001 W pierwszym roku działalności oceniam że przyjmiemy 10 zleceń na obsługę uroczystości weselnych średnio po 1300 zł. Ponadto 3 zlecenia na filmowanie studniówek po 700 zł. 10 x 1300 zł + 3 x 700 zł = 15100 zł Rok 2002 W drugim roku działalności oceniam, że przyjmiemy 15 zleceń na obsługę uroczystości weselnych średnio po 1300 zł. Ponadto 3 zlecenia na filmowanie studniówek po 700 zł. Przewiduję również filmowanie uroczystości chrztu ok. 150 zł oraz komunii świętej po 500 zł. 15 x 1300 zł + 3 x 700 zł + 150 zł + 500 zł = 22250 zł Rok 2003 W trzecim roku działalności oceniam że przyjmiemy 22 zlecenia na obsługę uroczystości weselnych średnio po 1300 zł. Ponadto 3 zlecenia na filmowanie studniówek po 700 zł. Przewiduję również filmowanie 3 uroczystości chrztu po 150 zł oraz 3 komunie święte po 500 zł. 22 x 1300 zł + 3 x 700 zł + 3 x 150 zł + 3 x 500 zł = 32650 zł 4.5 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia W momencie rozpoczęcia działalności studio filmowe będzie wyposażone w :  zestaw komputerowego do montażu wideo 6400 zł  karta video dla urządzeń cyfrowych 740 zł  kamera cyfrowa Panasonic NV-DS. 15EG 4200 zł  magnetowid Super VHS ET JVC HR-S6700 2000 zł  magnetowid Panasonic NV-FJ612EE VHS 1200 zł  dodatkowy osprzęt: bateria do kamery wideo, oświetlenie itp. 600 zł  aparat fotograficzny Kodak 1100 zł W studiu filmowym „KADR” filmowaniem, montażem filmów, oraz usługami foto będzie zajmował się właściciel. Wraz ze wzrostem zleceń filmowanie można zlecić wynajętemu operatorowi kamery lub zatrudnić pracownika. 5. Sytuacja rynkowa przedsięwzięcia 5.1 Rynek obecny i docelowy oraz jego segmenty Agencja filmowa „KADR” obejmie swoją działalnością Jelenią Górę i okolice. Na tym terenie działa wiele firm świadczących tego typu usługi, ale tylko potencjalnym konkurentem może być tylko jedna firma istniejąca od 1990 roku. Planuje się zachęcenie do korzystania z naszych usług poprzez jakość świadczonych usług, jako jedna z pierwszych firm świadczyć będziemy usługi w pełni w standardzie cyfrowym który stwarza wiele możliwości co będzie naszym głównym atutem w stosunku do konkurencji. 5.2 Trendy rynkowe W ostatnich latach notuje się wzmożone zainteresowanie tego typu usługami, a przede wszystkim usługami dodatkowymi. Rozwój techniki cyfrowej oraz znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej domowych komputerów i ciągły wzrost ich liczby w gospodarstwach domowych powoduje zwiększone zapotrzebowanie na usługi dodatkowe takie jak prezentacje multimedialne, zapis filmów nie tylko na tradycyjnych kasetach ale również na nośnikach optycznych. 5.3 Charakterystyka nabywców Głównymi klientami studia filmowego będą przyszłe pary młode z terenu Jeleniej Góry i okolic. Również rodzice chcący utrwalić na taśmie filmowej swoje dzieci, liczymy też na zlecenia od przyszłych maturzystów. 5.4 Mocne i słabe strony firmy Świadcząc tego typu usługi na rynku jeleniogórskim spotkam się z istotną konkurencją ze strony firm działających w tej branży, dlatego walka o klienta będzie odbywać się na polu: - jakości świadczonych usług - ceny usług - promocji - gamy oferowanych usług - reklamy - skutecznego docierania do przyszłych klientów Przewaga nowo otwartego studia filmowego będzie polegać na wysokiej jakości świadczonych usług, materiał filmowy będzie w całości montowany na komputerze w którym będzie stosowanych wiele efektów specjalnych nie występujących u konkurencji, ponadto całość procesu produkcji filmu będzie opierać się o technologię cyfrową rzadko spotykaną u konkurencji. 5.5 Działania marketingowe Podstawowymi działaniami marketingowymi będzie promocja na różnego typu świadczone usługi. Reklama będzie głównie w prasie lokalnej, oraz poprzez ulotki, foldery reklamowe i wizytówki dostępne w zakładzie i rozdawane klientom. 6. Prognozy finansowe 6.1 Prognoza sprzedaży ROK I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ 2001 1 887 5 663 5 663 1 887 2002 2 780 8 345 8 345 2 780 2003 5 710 10 615 10 615 5 710 Wynika z tego że sprzedaż usług za okres 1 roku wyniesie: Rok 2001 – 15100 zł Rok 2002 – 22250 zł Rok 2003 – 32650 zł 6.2 Zapotrzebowanie na kapitał firmy Koszty firmy to: - ubezpieczenie ZUS - reklama - materiały eksploatacyjne takie jak kasety, filmy do aparatu 6.3 Prognoza bilansu Agencja filmowa „KADR” rozlicza się na podstawie książki przychodów i rozchodów zatem nie ma więc obowiązku sporządzania bilansu. Pomimo to na potrzeby biznes planu został sporządzony uproszczony bilans, który stanowi załącznik nr 1. 6.4 Ocena finansowa projektu W celu dokonania oceny finansowej projektu należy obliczyć wskaźnik, który wyraża rentowność inwestycji. Jest nim prosta stopa zwrotu. zysk netto w 2001 r. 8 631,30 kapitał własny 16 240,00 prosta stopa zwrotu = roczny zysk nakłady na realizację prosta stopa zwrotu = 8 631,30 x 100% = 0,53 % 16 240,00 6.5 Próg rentowności Próg rentowności jest to taki poziom obrotu, który zabezpiecza pokrycie całkowitych kosztów stałych i kosztów zmiennych. Jest to taki poziom obrotów, przy którym wynik finansowy jest równy 0. - koszty stałe ogółem - 4 682,69 zł. - koszty zmienne ogółem - 900,00 zł. - obrót za rok 2001 r. - 15 100,00 zł. próg rentowności = koszty stałe ogółem x obrót obrót – koszty zmienne ogółem próg rentowności = 4 682,69 x 15 100 = 4 979,48 15 100 – 900 Wartość sprzedaży usług przy, której wynik finansowy agencji wideofilmowania „KADR” będzie równy zero wynosi 4 979,48 zł. 6.6 Wrażliwość firmy na zakłócenia w otoczeniu W celu określenia wrażliwości agencji wideofilmowania za zakłócenia w otoczeniu wyliczyć należy margines bezpieczeństwa zmian cen jednostek sprzedaży. margines bezpieczeństwa zmian = jednostkowa cena sprzedaży – minimalna cena jednostkowa sprzedaży cen jednostkowych sprzedaży jednostkowa cena sprzedaży minimalna cena jednostkowa = jednostkowe koszty zmienne x zakładana ilość sprzedaży + koszty stałe ogółem sprzedaży zakładana ilość sprzedaży minimalna cena jednostkowa = 5,77 x 15 100,00 + 4 682,69 = 6,08 sprzedaży 15 100 margines bezpieczeństwa zmian = 500 – 6,08 = 0,99% cen jednostkowych sprzedaży 500 Oznacza to, że cena sprzedaży usług przy nie zmienionych innych elementach, aby projekt nie przyniósł strat przedsiębiorstwu może zmaleć tylko zaledwie o 0,99 %.