Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BROKER REASEKURACYJNY
BROKER REASEKURACYJNY Działalność brokera reasekuracyjnego polega na zawieraniu i wykonywaniu umów reasekuracyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń, który zamierza się reasekurować a reasekuratorem i pośredniczeniu przy zawieraniu takich umów. Do zakresu działalności brokera reasekuracyjnego należy zatem: pośredniczenie w zawieraniu i samo zawieranie umów reasekuracyjnych pomiędzy cedentem (zakładem ubezpieczeń zamierzajacym się reasekurować) a reasekuratorem, na zlecenie i w imieniu cedenta; wysyłanie cedentowi not informujących go czynnościach podjętych przez brokera. Należy dodać, że ta sama osoba może prowadzić jednocześnie działalność brokera ubezpieczeniowego, jak i brokera reasekuracyjnego, jeżeli oczywiście posiada zezwolenie na obie te formy działalności.