Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BIZNES PLAN FIRMY TRANSPORTOWEJ
BIZNES PLAN FIRMY TRANSPORTOWEJ „TRANSBAR” I. STRESZCZENIE PROJEKTU Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otworzeniu przedsiębiorstwa transportowego. Przedsiębiorstwo to miałoby świadczyć usługi w zakresie przewozów materiałów budowlanych i opałowych, surowców, gruzu , węgla, żwiru oraz piachu. Biznes plan jest stworzony w celu uzyskania kredytu o który stara się nasza firma. Kredyt ten przeznaczony by był na cele inwestycyjne dzięki którym firma „Transbar” była by wstanie rozszerzyć swoje działanie o dodatkowe usługi a w szczególności na zakup drugiego samochodu ciężarowego wraz z naczepą. Dzięki dodatkowym funduszom planujemy także otworzyć zakład naprawczy dla pojazdów oraz sklep z częściami zamiennymi oraz akcesoriami samochodowymi. Liczba firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług jest bardzo niska na rynku lokalnym Barlinka i jego okolic. Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia. Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na tego rodzaju transport. Tak więc uważamy że przedsięwzięcie ma szanse powodzenia. Biznes plan składa się z sześciu punktów dotyczących przedsięwzięcia, pierwszy punkt to streszczenie- ogólny zarys biznes planu. Drugi punkt to profil i zakres działania firmy – podstawowe informacje dotyczące firmy „Transbar” : jej siedziba, przedmiot działalności właściciele, misja, oraz cele. Drugi punkt dotyczy strategii przedsiębiorstwa określenia otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na rynku. Kolejny czwarty punkt to plan marketingowy przedstawiający strategie marketingową jaką firma sobie obrała. Przedstawione są tu informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych przez firmę, informacje o potencjalnych klientach i konkurencji oraz pozycji rynkowej. Piąty punkt to plan finansowy, zamieszczone tu są takie dane jak bilans, prognozowany rachunek wyników, zestawienie z przepływów pieniężnych oraz pięcioletni plan spłaty kredytu zaciągniętego w banku na cele inwestycyjne. II. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA Dane o firmie Firma: Przedsiębiorstwo transportowe „TRANSBAR” Siedziba: Barlinek Adres: 74-320 Barlinek ul. Bonifacego 4 Kontakt: • Tel (0-95) 12-16-66 • Fax (0-95) 12-16-67 • e-mail: transbar @com.pl Firma działa na terenie województwa zachodnio-pomorskiego Przedmiot działalności firmy • usługi transportowe i spedycyjne na terenie województwa • usługi mechanizacyjne Firma będzie zajmować się transportem regionalnym, w szczególności obsługiwać będzie firmy budowlane a także klientów indywidualnych. W przyszłości firma zamierza poszerzyć swoją działalność o usługi w zakresie napraw pojazdów mechanicznych i sprzedaży części zamiennych. Wielkość i struktura kapitału Wspólnicy: • Marcin Frankowski 50% udziału • Piotr Makowski 50% udziału Wielkość kapitału: • Kapitał własny -462500 PLN Majątek firmy • Samochód ciężarowy z naczepą marki mercedes • Lokal własny z przeznaczeniem na siedzibę firmy o pow. 90 m2 Firma posiada rachunek w Banku PKO BP S.A. O/ Barlinek - nr konta 381959-149-25113 Sprawy Sądowe i Zobowiązania . Firma stara się o kredyt w banku PKO wielkości 350000 PLN pod zastaw samochodu ciężarowego. Misja firmy Stać się konkurencją dla krajowych firm transportowych poszerzać zakres i zasięg działania zdobywając nowe rynki i klientów. III. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO Analiza SWOT Do wdrożenia strategii firma wybrała analizę SWOT -zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. KRYTERIUM OCENY WAGA OCENA CZYNNIKA (od 1 do 5) OCENA WAŻONA Silne strony • Brak silnej konkurencji • Silny partner i jednocześnie stały odbiorca na usługi • Własny lokal, grunt i samochód 0,16 0,17 0,14 4 5 4 0,68 0,85 0,56 Słabe strony • Zbyt wąski asortyment • Niewystarczające środki na finansowanie inwestycji (konieczność kredytowania) • Słaby „image” firmy 0,20 0,21 0,12 2 1 3 0,40 0,21 0,36 Suma =1 3,06 Szanse • Zamiar poszerzenia zakresu usług oraz zasięgu działania • Obniżka stóp procentowych • Zmniejszenie się udziału linii kolejowych w transporcie 0,27 0,17 0,16 5 4 2 1,35 0,68 0,32 Zagrożenia • Wysokie ceny paliw oraz tendencje do ich dalszego wzrostu • Prawdopodobieństwo wejścia nowych konkurentów 0,25 0,15 1 3 0,25 0,45 Suma = 1 3,05 EKSPLOATACJA SELEKTYWNY POZYCJI I WYCOFANIE ROZWÓJ EKSPANSJA 3,05 OCENA SZANS I ZAGROŻEŃ SPÓŁKI 5 A LIDER 4 B AGRESOR 3 C* PRZECIĘTNIAK 2 D MARUDER 1 E BANKRUT 1 2 3 4 5 3,06 OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON PRZEDSIĘBIORSTWA * POZYCJA FIRMY IV. PLAN MARKETINGOWY Opis strategii marketingowej Za strategie marketingową firma obrała sobie strategie pretendentów rynkowych. Podstawowym celem tej strategii jest zwiększenie udziału w rynku, a w ostatecznym rezultacie – zwiększenie zysku. Aby osiągnąć ten cel zamierzamy zaatakować małe lokalne i regionalne firmy, które działają źle i są niedofinansowane a także drobnych indywidualnych konkurentów. Zamierzamy wybrać następującą strategie ataku: Oblężenie – chcemy zdobyć część terytorium konkurenta oferując klientom to, co proponują przeciwnicy czyli podstawowe usługi transportowe a do tego chcemy zaoferować dodatkowe usługi mechanizacyjne oraz sprzedaż asortymentu do pojazdów. Pragniemy wprowadzić przez to strategie innowacji, zróżnicowania i ulepszenia usług oraz obniżenia cen. Zamierzamy wykorzystać nisze rynkową występującą na terenach wokół Barlinka ponieważ usługi świadczone w zakresie transportu są niewielkie a te istniejące wykonywane są on przez małe firmy oraz samodzielne osoby fizyczne. Badanie rynku Według danych ewidencyjnych miasta i gminy Barlinek nie istnieją wyspecjalizowane firmy oferujące transport o szerokim zasięgu działania oraz szerokim zakresie przewożonych towarów i materiałów. Wraz ze wzrostem poziomu życia mieszkańców Barlinka oraz zwiększeniem inwestycji a także urbanizacji miasta wzrosło jednocześnie zapotrzebowanie na transport takich produktów, materiałów i towarów takich jak: piach, żwir, węgiel, gruz, drewno, materiały budowlane itp. Produkty firmy Produktem naszej firmy są usługi w zakresie transportu w/w produktów. Chcemy poszerzyć naszą ofertę o inne usługi które będziemy mogli zrealizować dzięki inwestycji w zakup drugiego samochodu ciężarowego z naczepą oraz otwarcia warsztatu wraz ze sklepem części zamiennych i akcesorii samochodowych. V. PLAN FINANSOWY Plan spłaty kredytu Firma „Transbar” stara się o zaciągnięcie kredytu w wysokości 350000 PLN na zakup samochodu ciężarowego wraz z naczepą. Plan spłaty kredytu wygląda następująco: kredyt 350 000 pln 2001 rata stopa % wartość kredytu koszt kredytu styczeń 5 833,33 zł 6 125,00 zł 344 166,67 zł 11 958,33 zł luty 5 833,33 zł 5 920,83 zł 338 333,33 zł 11 754,17 zł marzec 5 833,33 zł 5 818,75 zł 332 500,00 zł 11 652,08 zł kwiecień 5 833,33 zł 5 716,67 zł 326 666,67 zł 11 550,00 zł maj 5 833,33 zł 5 614,58 zł 320 833,33 zł 11 447,92 zł czerwiec 5 833,33 zł 5 512,50 zł 315 000,00 zł 11 345,83 zł lipiec 5 833,33 zł 5 410,42 zł 309 166,67 zł 11 243,75 zł sierpień 5 833,33 zł 5 308,33 zł 303 333,33 zł 11 141,67 zł wrzesień 5 833,33 zł 5 206,25 zł 297 500,00 zł 11 039,58 zł październik 5 833,33 zł 5 104,17 zł 291 666,67 zł 10 937,50 zł listopad 5 833,33 zł 5 002,08 zł 285 833,33 zł 10 835,42 zł grudzień 5 833,33 zł 4 900,00 zł 280 000,00 zł 10 733,33 zł 135 639,58 zł 2002 styczeń 5 833,33 zł 4 797,92 zł 274 166,67 zł 10 631,25 zł luty 5 833,33 zł 4 695,83 zł 268 333,33 zł 10 529,17 zł marzec 5 833,33 zł 4 593,75 zł 262 500,00 zł 10 427,08 zł kwiecień 5 833,33 zł 4 491,67 zł 256 666,67 zł 10 325,00 zł maj 5 833,33 zł 4 389,58 zł 250 833,33 zł 10 222,92 zł czerwiec 5 833,33 zł 4 287,50 zł 245 000,00 zł 10 120,83 zł lipiec 5 833,33 zł 4 185,42 zł 239 166,67 zł 10 018,75 zł sierpień 5 833,33 zł 4 083,33 zł 233 333,33 zł 9 916,67 zł wrzesień 5 833,33 zł 3 981,25 zł 227 500,00 zł 9 814,58 zł październik 5 833,33 zł 3 879,17 zł 221 666,67 zł 9 712,50 zł listopad 5 833,33 zł 3 777,08 zł 215 833,33 zł 9 610,42 zł grudzień 5 833,33 zł 3 675,00 zł 210 000,00 zł 9 508,33 zł 120 837,50 zł 2003 styczeń 5 833,33 zł 3 572,92 zł 204 166,67 zł 9 406,25 zł luty 5 833,33 zł 3 470,83 zł 198 333,33 zł 9 304,17 zł marzec 5 833,33 zł 3 368,75 zł 192 500,00 zł 9 202,08 zł kwiecień 5 833,33 zł 3 266,67 zł 186 666,67 zł 9 100,00 zł maj 5 833,33 zł 3 164,58 zł 180 833,33 zł 8 997,92 zł czerwiec 5 833,33 zł 3 062,50 zł 175 000,00 zł 8 895,83 zł lipiec 5 833,33 zł 2 960,42 zł 169 166,67 zł 8 793,75 zł sierpień 5 833,33 zł 2 858,33 zł 163 333,33 zł 8 691,67 zł wrzesień 5 833,33 zł 2 756,25 zł 157 500,00 zł 8 589,58 zł październik 5 833,33 zł 2 654,17 zł 151 666,67 zł 8 487,50 zł listopad 5 833,33 zł 2 552,08 zł 145 833,33 zł 8 385,42 zł grudzień 5 833,33 zł 2 450,00 zł 140 000,00 zł 8 283,33 zł 106 137,50 zł 2004 styczeń 5 833,33 zł 2 347,92 zł 134 166,67 zł 8 181,25 zł luty 5 833,33 zł 2 245,83 zł 128 333,33 zł 8 079,17 zł marzec 5 833,33 zł 2 143,75 zł 122 500,00 zł 7 977,08 zł kwiecień 5 833,33 zł 2 041,67 zł 116 666,67 zł 7 875,00 zł maj 5 833,33 zł 1 939,58 zł 110 833,33 zł 7 772,92 zł czerwiec 5 833,33 zł 1 837,50 zł 105 000,00 zł 7 670,83 zł lipiec 5 833,33 zł 1 735,42 zł 99 166,67 zł 7 568,75 zł sierpień 5 833,33 zł 1 633,33 zł 93 333,33 zł 7 466,67 zł wrzesień 5 833,33 zł 1 531,25 zł 87 500,00 zł 7 364,58 zł październik 5 833,33 zł 1 429,17 zł 81 666,67 zł 7 262,50 zł listopad 5 833,33 zł 1 327,08 zł 75 833,33 zł 7 160,42 zł grudzień 5 833,33 zł 1 225,00 zł 70 000,00 zł 7 058,33 zł 91 437,50 zł 2005 styczeń 5 833,33 zł 1 122,92 zł 64 166,67 zł 6 956,25 zł luty 5 833,33 zł 1 020,83 zł 58 333,33 zł 6 854,17 zł marzec 5 833,33 zł 918,75 zł 52 500,00 zł 6 752,08 zł kwiecień 5 833,33 zł 816,67 zł 46 666,67 zł 6 650,00 zł maj 5 833,33 zł 714,58 zł 40 833,33 zł 6 547,92 zł czerwiec 5 833,33 zł 612,50 zł 35 000,00 zł 6 445,83 zł lipiec 5 833,33 zł 510,42 zł 29 166,67 zł 6 343,75 zł sierpień 5 833,33 zł 408,33 zł 23 333,33 zł 6 241,67 zł wrzesień 5 833,33 zł 306,25 zł 17 500,00 zł 6 139,58 zł październik 5 833,33 zł 204,17 zł 11 666,67 zł 6 037,50 zł listopad 5 833,33 zł 102,08 zł 5 833,33 zł 5 935,42 zł grudzień 5 833,33 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 833,33 zł Bilans firmy BILANS 2001 Lp. Treść Kwota Lp. Treść Kwota A Majątek trwały 732 000,00 zł A Kapitał własny 462 500,00 zł 1 Grunty własne 10 000,00 zł 1 Kapitał założycielski 462 500,00 zł 2 Budynki własne 10 000,00 zł 3 Urządzenia techniczne 7 000,00 zł 4 Środki transportowe 700 000,00 zł 5 Wartości niematerialne i prawne 5 000,00 zł B Majątek obrotowy 80 500,00 zł B Kapitały obce 350 000,00 zł 1 Kasa 3 500,00 zł 1 Kredyty bankowe 350 000,00 zł 2 Rachunek bankowy 77000,00 zł RAZEM 812 500,00 zł RAZEM 812 500,00 zł Prognozowane zestawienie przepływów środków pieniężnych ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 Gotówka początkowa 80 500,00 zł 40 197,42 zł 7 998,42 zł 5 199,42 zł 31 800,42 zł Wpływy ze sprzedaży 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł -sprzedaż za gotówkę 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł -spłaty bieżących należ ości - zł - zł - zł - zł - zł RAZEM WPŁYWY 724 660,00 zł 684 357,42 zł 652 158,42 zł 649 359,42 zł 675 960,42 zł -zakup materiałów, surowców, towarów 215 600,00 zł 237 600,00 zł 237 600,00 zł 237 600,00 zł 237 600,00 zł -spłaty zobowiązań - zł - zł - zł - zł - zł -wynagrodzenie 90 480,00 zł 90 480,00 zł 90 480,00 zł 90 480,00 zł 90 480,00 zł -narzuty na wynagrodzenie 12 204,00 zł 12 204,00 zł 12 204,00 zł 12 204,00 zł 12 204,00 zł -czynsze (dzierżawy, opłaty) 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł -transport - zł - zł - zł - zł - zł -energia/woda/gaz 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł -telekomunikacja 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł -ubezpieczenia rzeczowe 11 400,00 zł 11 400,00 zł 11 400,00 zł 11 400,00 zł 11 400,00 zł -administracja 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł -reklama 500,00 zł - zł - zł - zł - zł -odsetki od kredytów 65 639,00 zł 50 837,50 zł 36 137,50 zł 21 437,50 zł 6 737,50 zł -podatki (zaliczone w koszty i dochody) 122 300,00 zł 122 300,00 zł 122 300,00 zł 122 300,00 zł 122 300,00 zł -inne koszty 12 700,00 zł 12 700,00 zł 12 700,00 zł 12 700,00 zł 12 700,00 zł RAZEM WYDATKI 548 823,00 zł 555 521,50 zł 540 821,50 zł 526 121,50 zł 511 421,50 zł Gotówka operacyjna 175 837,00 zł 128 835,92 zł 111 336,92 zł 123 237,92 zł 164 538,92 zł -wydatki inwestycyjne - zł - zł - zł - zł - zł -spłaty kredytów 135 639,58 zł 120 837,50 zł 106 137,50 zł 91 437,50 zł 76 737,50 zł -zmniejszenie kapitału - zł - zł - zł - zł - zł -dywidenda - zł - zł - zł - zł - zł -inne (pozostałe) - zł - zł - zł - zł - zł RAZEM INNE WYDATKI 135 639,58 zł 120 837,50 zł 106 137,50 zł 91 437,50 zł 76 737,50 zł -sprzedaż majątku trwałego - zł - zł - zł - zł - zł -zwiększenie kapitału ze źródeł zewnętrznych - zł - zł - zł - zł - zł -kredyty bankowe - zł - zł - zł - zł - zł inne (pozostałe) - zł - zł - zł - zł - zł RAZEM INNE WPŁYWY - zł - zł - zł - zł - zł Gotówka końcowa 40 197,42 zł 7 998,42 zł 5 199,42 zł 31 800,42 zł 87 801,42 zł Prognozowane zestawienie rachunku zysków i strat ZESTAWIENIE WYNIKU FINANSOWEGO Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 A. PRZYCHODY RAZEM 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł - przychody ze sprzedaży towarów 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł 644 160,00 zł -inne przychody - zł - zł - zł - zł - zł B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 518 119,00 zł 496 037,50 zł 457 913,50 zł 424 474,30 zł 394 782,94 zł -wydatki na zakup, materiałów, towarów 215 600,00 zł 237 600,00 zł 237 600,00 zł 237 600,00 zł 237 600,00 zł handlowy wg. cen zakupu - zł - zł - zł - zł - zł -koszty uboczne zakupu - zł - zł - zł - zł - zł -inne wydatki (koszty) w tym: wynagrodzenia 90 480,00 zł 90 480,00 zł 90 480,00 zł 90 480,00 zł 90 480,00 zł amortyzacja 146 400,00 zł 117 120,00 zł 93 696,00 zł 74 956,80 zł 59 965,44 zł -wartość remanentu na początek okresu - zł - zł - zł - zł - zł minus wartość remanentu na koniec okresu - zł - zł - zł - zł - zł -inne (odsetki) 65 639,00 zł 50 837,50 zł 36 137,50 zł 21 437,50 zł 6 737,50 zł C. DOCHÓD (A-B) 126 041,00 zł 148 122,50 zł 186 246,50 zł 219 685,70 zł 249 377,06 zł D. Podatek dochodowy 35 291,48 zł 41 474,30 zł 52 149,02 zł 61 512,00 zł 69 825,58 zł E. Dochód netto (C-D) 90 749,52 zł 106 648,20 zł 134 097,48 zł 158 173,70 zł 179 551,48 zł VI. WSKAŹNIKI RYNKOWE Płynność majątku 0,53 Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym = 1,85 Samofinansowanie majątku = 0,57 Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE = 0,20 oferty pracy Międzyzdroje