Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Autobiografia
Autobiografia

• Epika •

Biografia jakiejś osoby przez nią samą napisana. Tematem autobiografii jest własne życie autora, jego koleje losów i czyny,
zdarzenia, których był świadkiem, doświadczenia, które nabywał, ewolucja zapatrywań i postawy wobec świata.