Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ankieta dotycząca potrzeb tworzenia uczelni wyższych w Ostrowie Wielkopolskim
Ankieta dotycząca potrzeb tworzenia uczelni wyższych w Ostrowie Wielkopolskim Będzimy wdzięczni jeżeli zechce nam Pani/ Pan poswięczyć czas na wypełnienie poniższej ankiety. Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć krzyżykiem. Dziękujemy. 1. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje potrzeba rozwijania edukacji wyższej w Ostrowie Wielkopolskim?  Tak  Nie Dlaczego? ........................................................................................................................................................................... 2. Jakie typy uczelni wyższych powinny według Pani/Pana powstać w Ostrowie Wielkopolskim? (zaznacz maximum 2 odpowiedzi)  humanistyczne  politechniczne  rolnicze  ekonomiczne  medyczne  języków obcych  inne (proszę podać jakie?) .......................................................................................................................... 3. Czy powinny być to uczelnie:  państwowe  prywatne  społeczne? Dlaczego? .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. Czy Pani/Pana zdaniem uczelnie prywatne mają taki sam poziom nauczania jak uczelnie państwowe?  Zdecydowanie wyższy □ zdecydowanie niższy  Taki sam poziom □ trochę niższy  trochę wyższy 5. Czy uczelnia wyższa w miejscu zamieszkania ma wpływ na wzrost liczby osób chętnych do podjęcia studiów wyższych?  Tak  Nie 6. Czy dostrzega Pani/Pan jakąkolwiek różnicę pomiędzy uczelnią macierzystą a jej filią?  Nie  Tak (Jaką?) .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7. Czy był(aby) Pan/Pani zainteresowany(a) podjęciem nauki na uczelni wyższej w Ostrowie Wielkopolskim?  Tak  Nie 8. Jeśli tak, to proszę podać typ uczelni, na której chciał(a)by Pani/Pan studiować?  Politechniczne ڤ Ekonomiczne ڤ medyczne ڤ rolnicze ڤ języków obcych 9. W jakim trybie nauczania chciał(a)by Pani/Pan studiować?  dziennym  wieczorowym  zaocznym 10. Czy mieszka Pani/Pan w Ostrowie Wielkopolskim?  Tak (przejdź do pytania 12)  Nie 11. W jakiej odległości od Ostrowa Wielkopolskiego Pani/Pan mieszka?  Miejscowość położona w promieniu do 10 km od Ostrowa Wielkopolskiego  Miejscowość położona w promieniu do 20 km od Ostrowa Wielkopolskiego  Miejscowość położona powyżej 20 km od Ostrowa Wielkopolskiego 12. Jakie wykształcenie Pani/Pan posiada?  Podstawowe  zawodowe  Średnie  licencjat  wyższe  magisterskie Proszę podać następujące dane osobiste 13. Jaki typ szkoły Pani/Pan ukończył(a)?.................................................................................. 14. Czy pracuje Pani/Pan zawodowo?  Tak  Nie (przejdź do pytania 18) 15. W jakim zawodzie Pani/Pan pracuje  Pracujący  niepracujący/szukający pracy  student/ uczeń  emeryci/ renciści 16. Jaki jest Pani/Pan średni dochód miesięczny?  do 500 złotych  500-1000 złotych  1000-1500 złotych  powyżej 1500 złotych 17. Ile osób w gospodarstwie domowym jest na Pani/Pana utrzymaniu?.............. 18. Wiek  do 19 lat □ 20-30 lat □ 31-40 lat □ powyżej 40 lat 19. Płeć  Kobieta □ Mężczyzna http://psichik.pl