Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Analiza wierszy S. Grochowiaka
Twórczość Stanisława Grochowiaka - analiza 5 wierszy ("Czyści", "Święty Szymon Słupnik", "Ikar", "Płonąca żyrafa", "Rozmowa z poetą". Twórczość Stanisława Grochowiaka zalicza się do nurtu, który zyskał miano turpizmu. Słowo turpizm pochodzi od łacińskiego słówka turpe = brzydko. Turpizm oznacza więc kierunek w poezji, który charakteryzuje się fascynacją brzydotą, rzeczami szkaradnymi, odpychającymi a w najlepszym przypadku zwyczajnymi. Turpizm nie jest wcale kierunkiem nowym, powstałym w XX wieku. Elementów turpizmu można się doszukiwać już w modernizmie, żeby przypomnieć tylko utwór Charlesa Baudelaire'a - "Padlina". O tym, że Grochowiaka zaliczyć można do turpistów świadczą jego własne wiersze, wśród których znajdują się utwory niemal programowe, które jasno określają filozofię twórczą Grochowiaka. Za taki programowy utwór może zostać uznana "Rozmowa z poetą" z tomu wierszu zatytułowanego "Menuet z pogrzebaczem". Wiersz "Rozmowa z poetą" jest zapisem dialogu pomiędzy dziewczyną a poetą. Dialog dotyczy poezji - dziewczyna chce dowiedzieć się jak najwięcej o tym jak powstają wiersze poety. Jednocześnie dziewczyna wierna jest stereotypom według których poezja jest czymś wzniosłym i pięknym, i pasują do niej tylko piękne słowa. Dziewczyna pyta więc: "Czy pan ją widzi ? Czy ona się śni ? / Czy też nadbiega - nagła