Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Abcxv s.c. Spis treści 1. Charakterystyka firmy 2. Powołanie (misja) przedsiębiorstwa 3. Horyzont czasowy strategii 4. Otoczenie zewnętrzne – ogólne 5. Otoczenie zewnętrzne – celowe 6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 7. Analiza SWOT 8. Wnioski 9. Cele strategiczne 1 Charakterystyka firmy. Abcxv to prywatna firma zajmująca się produkcją i dystrybucją urządzeń telekomunikacyjnych. Spółka powstała w 1990 roku. Zatrudnia dziś 180 osób, także niepełnosprawnych, a montuje około 300 tys. aparatów rocznie. Firma zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości sprzedaży aparatów telefonicznych w Polsce. Po komercyjnym sukcesie aparatów popularnych, z których tylko 1% wymaga napraw w przedłużonym okresie gwarancyjnym ABCXV postawił na aparaty wielofunkcyjne z automatycznymi sekretarkami. Firma jest także dealerem telefonów komórkowych Ery GSM, współpracuje z ich producentem – francuską firmą SAGEM i jej przedstawicielem w Polsce – Elektromontażem. Abcxv chce także pomóc niepełnosprawnym – produkuje więc telefony dla osób upośledzonych ruchowo, źle widzących i niedosłyszących. Na targi INFO – EXPO`96 w Toruniu Abcxv zdobył tytuł GRAND – PRIX za telefon BRISTOL – PLUS przeznaczony dla niedosłyszących. Firma sponsoruje wiele imprez (test Coopera, bieg Abcxv), wspomaga specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i osoby niedowidzące i niedosłyszące. 2. Powołanie (misja) firmy. Naszą misją jest produkcja na szeroką skalę aparatów telefonicznych, faksów oraz telefaksów, które będą dostępne na rynku krajowym i zagranicznym. Szeroki asortyment oraz szeroka sieć dystrybucji spowodują, że nasze produkty będą łatwo dostępne dla każdego rodzaju klienta. W trosce o przetrwanie firma będzie prowadziła swe operacje ostrożnie, zapewniając zyski i wzrost, który przyniesie Abcxv-owi ostateczny sukces. 3. Horyzont czasowy. Horyzont czasowy strategii określony jest na 5 lat. Cele taktyczne sięgają maksymalnie do 1 roku, natomiast cele operacyjne ustalane są na tygodnie i miesiące. Działania firmy są bardzo elastyczne i uzależnione całkowicie od otoczenia. 4. Otoczenie zewnętrzne – ogólne. Od 1989 r. gospodarka polska przechodziła wielkie przeobrażenia. O obecnej sytuacji można powiedzieć iż jest w miarę ustabilizowana i jasna. Spadek inflacji wzrost PKB oraz systematyczne redukowanie stóp procentowych przez Bank Centralny napawa optymizmem. Optymistyczny jest również fakt iż krachy finansowe (niedawny w Rosji czy w Brazylii) nie wywołały większych zmian w gospodarce polskiej. Jedyną niewiadomą jest rychłe wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, może to być szansą ale również pewnym zagrożeniem dla całego otoczenia ekonomicznego (gospodarki). Otoczenie technologiczne w branży elektronicznej zmienia się w sposób bardzo dynamiczny. Pojawiają się całkiem nowe technologie którym trzeba sprostać by utrzymać rolę lidera na rynku krajowym i zagranicznym. Duży wpływ na rynek związany z telefonią ma również otoczenie prawno – polityczne. Występują tu pewne regulacje pomiędzy branżą a państwem, chodzi tu o przydział częstotliwości na której mogłyby pracować aparaty bezprzewodowe, moc jaką mogą one dysponować. Ministerstwo Transportu i Łączności musi również dopuścić dany (model), produkt poprzez nadanie mu homologacji. Nie mniej ważny wpływ na naszą firmę ma otoczenie międzynarodowe. Planowane w niedalekiej przyszłości wejście Polski do Unii Europejskiej stworzą pewne szanse przed tego typu zakładami. Otwiera granice przed naszymi produktami, które mogą konkurować z zachodem. Zadaniem polskich firm jest przede wszystkim niedopuszczenie do gwałtownego “zalania” naszego rynku przez zachodnie firmy a co za tym idzie przekształcenie rodzących się szans w zagrożenia. 5. Otoczenie zewnętrzne – celowe. Konkurenci. Szybkie tempo rozwoju sieci telekomunikacyjnej w Polsce sprawiło iż coraz liczniej pojawiają się nowi konkurenci. Często są to firmy, które konkurują w sposób nieuczciwy poprzez sprowadzanie z krajów takich jak Chiny, Taiwan, czy Hong – Kong wyrobów, które nie dość że są bardzo niskiej jakości to również nie są legalizowane w Polsce przez Ministerstwo Transportu i Łączności. Oprócz wspomnianych firm w tej branży istnieje kilka poważnych konkurentów “Abcxv s.c”. Dlatego też prowadzone są badania analizujące otoczenie konkurencyjne. Obecnie dzięki promocji i reklamie oraz dużej atrakcyjności cenowej swoich produktów nasza firma utrzymuje rolę zdecydowanego lidera na rynku polskim, jednocześnie powoli zdobywając odbiorców zagranicznych. Klienci. Duża atrakcyjność cenowa i szeroki asortyment produktów mogących zadowolić wiele gustów klientów sprawia, iż liczba nabywców wyrobów firmy “Abcxv s.c” ciągle rośnie. Najliczniejszą grupą kupującą produkty firmy są indywidualni nabywcy zaopatrywani głównie poprzez sieci dużych hipermarketów. Drugą grupą klientów są firmy, urzędy gmin, urzędy powiatów, banki. Nabywają one całe sieci telefonii wewnętrznej często wraz z kilkudziesięcioma aparatami telefonicznymi. Dostawcy. Wysoko zaawansowana technologia wymagana do konstrukcji nowoczesnych produktów firmy “Abcxv s.c.” sprawia, iż w kraju praktycznie nie ma przedsiębiorstw mogących sprostać wymaganiom stawianym przez firmę. Dlatego też podzespoły sprowadzane są z Wielkiej Brytanii. Znalezienie rodzimego dostawcy niewątpliwie obniżyłoby jeszcze bardziej koszty produkcji. Są prowadzone rozmowy z kilkoma firmami, które mogłyby zastąpić obecnego dostawcy. Nie może to jednak odbić się na jakości. 6 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Firma Abcxv s.c. jest największym producentem aparatów telefonicznych w kraju. W mniejszych ilościach wytwarza się tu również faksy, telefaksy i centrale telefoniczne. Pewien mały procent działalności firmy na rynku zajmują usługi. Jest to przede wszystkim montaż sieci telefonii wewnętrznej w różnego rodzaju firmach, instytucjach państwowych i samorządowych. Przedsiębiorstwo wprowadza na rynek kilka produktów rocznie. Są one coraz bardziej nowoczesne i odpowiadające gustom klientów. Strategia rozwoju produktu polega nie tylko na wprowadzeniu nowych modeli aparatów. Firma stara się również wprowadzić atrakcyjne zmiany w już istniejących na rynku modelach poprzez stosowanie dużego asortymentu kolorów, kształtów itp. Największymi odbiorcami produktów firmy są olbrzymie domy towarowe takie jak Real czy Makro, największy operator sieci w Polsce: TP S.A. oraz sieć sklepów firmowych w całym kraju. Część wyrobów odbierają pojedynczy dealerzy. Produkty firmy konkurują z innymi tego typu bardziej cenowo niż jakościowo, choć jakość nie odbiega zbytnio od jakości wyrobów konkurentów Abcxv s.c. Przedsiębiorstwo prowadzi kampanię reklamową w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej, oraz w prasie. Wprowadzanie różnorakiej promocji charakteryzuje tę firmę. Promocje prowadzone są głównie w okresach rosnącej tendencji sprzedaży (święta). Polega to na tym iż dodawane są upominki w postaci aparatów fotograficznych i automatycznych sekretarek do sprzedawanych wyrobów. Abcxv s.c. posiada statut zakładu pracy chronionej ponieważ zatrudnia ponad 40 osób niepełnosprawnych. niestety z różnych powodów nie udało nam się uzyskać wyników finansowych przedsiębiorstwa. 8. Wnioski. Sytuacja firmy na rynku jest bardzo dobra. Sprzedaż aparatów telefonicznych jest zadawalająca i z roku na rok odnotowuje się ich większą sprzedaż. W roku 1997 miesięczna sprzedaż aparatów telefonicznych wyniosła 25 tys. sztuk miesięcznie. Rok później wzrosła do 31 tys. sztuk miesięcznie. Niestety prognozy wynikające z analizy SWOT nie są zbyt optymistyczne. Szacuje się iż w ciągu najbliższego pięciolecia firma może stracić dynamikę wzrostu a co za tym idzie rolę zdecydowanego lidera w branży telefonicznej na rynku. 9. Cele strategiczne.  Utwierdzenie mocnej pozycji na rynku  Reklama i promocja firmy w kraju i za jego granicami  Utrzymanie cen produktów w 1999 r. na stałym poziomie  Przeznaczenie części zysków na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez kursy i szkolenia  Pozyskanie klienteli ze wszystkich kręgów społecznych poprzez dostosowanie asortymentu do ich zapotrzebowań  Zmniejszenie stanu zapasów