Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Anakreontyk
Anakreontyk

• Liryka •

Krótki utwór literacki o tematyce biesiadnej lub miłosnej; nazwa od imienia greckiego poety Anakreonta.