Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Alkohole - Referat
Alkohole – są to pochodne węglowodorów, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy hydroksylowej. Otrzymywanie alkoholi – metanol na skalę przemysłową otrzymuje się z gazu do syntez. Właściwości alkoholi monohydroksylowych. Alkohole o krótkich łańcuchach węglowych są to lotne, bezbarwne ciecze o charakterystycznym, ostrym zapachu. Są palne. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, ponieważ mają budowę polarną. Mają wysokie temperatury wrzenia. Alkohole o długich łańcuchach węglowych są gęstymi cieczami lub ciałami stałymi. Słabiej rozpuszczają się w wodzie. Alkohole nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej, a ich roztwory mają odczyn obojętny. Reagują z aktywnymi metalami tworząc alkoholany. Budowa i właściwości alkoholi polihydroksylowych. Alkohole polihydroksylowe w cząsteczkach zawierają więcej niż jedną grupę hydroksylową. Grupy te są związane z innymi węglami. 1.) Glikol i gliceryna są bezbarwnymi, syropowatymi cieczami o słodkim smaku. Są mało lotne, zapalają się dopiero po podgrzaniu. Mają wysokie temperatury wrzenia, ponieważ ich cząstki asocjują. Są silnie higroskopijne. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, a ich odczyn jest obojętny. Budowa i właściwości aldehydów. Metanal – bezbarwny gaz o ostrym drażniącym zapachu dobrze rozpuszczalny w wodzie (30% roztwór – formalina – jest silną trucizną). Etanal – bezbarwna ciecz o ostrym, drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie. Kwasy organiczne. Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu. Są palne po podgrzaniu, bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, a ich roztwory mają odczyn kwaśny. Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła. 1,2 – nierozpuszzczalne w wodzie, odczyn obojętny, po podgrzaniu topią się i zapalają. Mieszanina tych kwasów to stearyna. 3 – Kw. Nienasycony, ciecz o lekko żółtym zabarwieniu, gęstrza od H2O, nierozpuszczalny w H2O, odczyn obojętny, po podgrzaniu zapala się. Sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych to mydła. Mydła sodowe – to mydła twarde. Mydła potasowe – to mydła miękkie. Woda twarda zawiera rozpuszczone sole wapnia i magnezu. Reakcje kwasów z alkoholami. Estry. Reakcje kwasów karboksylowych z alkoholami to reakcje estryfikacji w wyniku których powstają estry i woda. Estry są lotnymi cieczami o przyjemnym zapachu. Praktycznie nierozpuszczalne w H2O, nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Roztwory mają odczyn obojętny. W obecności wody ulegają reakcji hydrolizy. Budowa i właściwości tłuszczu. Tłuszcze są mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Tłuszcze z H2O tworzą emulsję tłuszczowe, są to mieszaniny cieczy wzajemnie nie mieszających się. Emulsje dzielimy na stałe i ciekłe. Aminy. Aminy są pochodnymi, organicznymi amoniaku. Aminy występuja w 3 stanach skupienia. Aminy mają zapach zbliżony do woni ryb. Są słabo rozpuszczalne w wodzie i wykazują odczyn zasadowy. Aminy w reakcji z kwasami tworzą sole amoniowe. W reakcji z mocnymi zasadami ponownie powstają aminy.