Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ANALIZA BILANSU
ANALIZA BILANSU Obejmuje dwa etapy: Wstępną analizę bilansu Koncentruje się na badaniu: struktury majątkowej na podstawie wskaźników struktury A., struktury kapitałowej, poprzez ustalenie wskaźników struktury P., struktury kapitałowo-majątkowej. Analiza może być przeprowadzona w ujęciu statycznym i dynamicznym. Analiza statyczna dotyczy struktury majątku p. i źródeł jego finansowania w wybranym momencie. Ujęcie dynamiczne pozwala ocenić kierunki zmian tej struktury oraz dynamikę poszczególnych elementów A. i P. przez porównanie danych z kilku kolejnych lat. Przeprowadzenie dynamicznej wstępnej analizy wymaga wykorzystania: wskaźników dynamiki, określających kierunek i stopień zmian poszczególnych el. B, w porównaniu do ich poziomu w B. wcześniejszych, wskaźników struktury, wskazujących na udział poszczególnych pozycji majątku i źródeł ich finansowania w ogólnych ich wielkościach. Wskaźnikową analizę bilansu Stanowi rozwiniecie analizy wstępnej. Oparta na badaniu wzajemnych relacji zachodzących między poszczególnymi elementami A. i P.