Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Opisać założenia teorii rewolucji Keynesowskiej
Opisać założenia teorii rewolucji Keynesowskiej Wielki kryzys lat 1929-1933 obalił przekonanie o samoczynnym kształtowaniu mechanizmu rynkowego. Założono konieczność ingerencji państwa w mechanizm rynkowy. Państwo nie może stać z boku wobec standardu życia społeczeństwa, bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, socjalnego i gospodarczego. J.M.Keynes stworzył teoretyczne podstawy interwencjonizmu państwowego poprzez interwencję w gospodarkę instrumentami dochodowymi (podatki, pożyczki) jak i wydatkowymi. Celem stosowania narzędzi interwencji państwa są: - pobudzenie efektywnego popytu w gospodarce (warunkuje wzrost produkcji, inwestycji i spadek bezrobocia) - łagodzenie wahań cyklu koniunkturalnego (zasiłki dla bezrobotnych, odpowiednie skale podatkowe - jako automatyczne stabilizatory, opieka socjalna)