Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Najnowsze odkrycia dotyczące klimatu
Najnowsze odkrycia dotyczące klimatu i prognozy na najbliższą przyszłość: v Rok 1998 był najcieplejszy w naszym stuleciu! Statystyki wskazują, że do rekordowych pod tym względem należą całe lata dziewięćdziesiąte. Chodzi tu oczywiście o średnią roczną temperaturę globu. v Pyły w powietrzu silnie wpływają na klimat. Taki wniosek wypływa z gigantycznego eksperymentu klimatycznego o nazwie INDOEX, przeprowadzonego na Oceanie Indyjskim. Stwierdzono, że chmura zanieczyszczeń znad Indii zaburza naturalne procesy powstawania chmur i zatrzymuje znaczne ilości ciepła w atmosferze. v Spada ilość niektórych substancji niszczących ozon. Wskazują na to wyniki wieloletnich pomiarów atmosferycznych stężeń freonów i halonów. Prowadzona od wielu lat polityka ograniczania emisji tych gazów zaczyna przynosić efekty – stężenia niektórych mają tendencję zniżkową. v Duża zawartość CO2 w dzisiejszej atmosferze nie jest wcale wyjątkowa. Nowy zbiór danych klimatycznych wskazuje że mniej więcej 9500 lat temu wystąpił podobny wzrost stężenia tego gazu, osiągając wartości zbliżone do notowanych współcześnie. Z pewnością nie było to wówczas skutkiem spalania paliw kopalnych. v Wyraźne już ocieplenie klimatu zaznacza się nasileniem różnych anomalii pogodowych, takich jak niedawne huragany i katastrofalne powodzie w Europie Zachodniej. v Katastrofalne ulewy, opady śniegu, powodzie, huragany i sztormy występują coraz częściej, z większą intensywnością i w nietypowych dla naszego klimatu porach - zapowiada Zakład Klimatologii IMGW v W najbliższych tygodniach mogą występować w Europie podobne anomalie, gdyż okres od połowy listopada do marca jest najbardziej dynamiczny w naszym klimacie. Pojawiają się m.in. głębokie niże w rejonie Islandii i Szkocji, które przynoszą intensywny wiatr. v Jesienno-zimowe wichury i sztormy występują częściej i są znacznie potężniejsze niż przed laty, częściej też docierają do Polski. v Równocześnie nasza cywilizacja staje się coraz bardziej wrażliwa na zagrożenia klimatyczne. Widać to wyraźnie na przykładzie ostatnich powodzi w Wielkiej Brytanii czy włoskich Alpach. Dawniej wezbrana rzeka zalewała łąki. Teraz powódź niszczy uprawy, zabudowania i drogi.