Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe
Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR nadal pozostaje ogromnym krajem, który zamieszkuje blisko 150 mln. Ludzi. Jest to więc potencjalnie wielki rynek, zarówno wytwórczy jak i zbytu. Jednak w praktyce sytuacja wygląda znacznie gorzej. Rosja ma duże problemy z utrzymaniem w całości swojego terytorium - jej integralne części jak Czeczenia czy Tatarstan dążą do oderwania się od Rosji, bądź też do uzyskania jak najszerszej niezależności. Tym sposobem do budżetu Rosji wpływa coraz mniej środków pieniężnych z uniezależniających się republik. Podobnie problematyczna jest sytuacja gospodarcza Rosji - kolejno wprowadzane reformy rynkowe przynoszą różne skutki jak np. bardzo duże zróżnicowanie dochodów wśród ludzi. W nędzy żyje w Rosji 1/4 społeczeństwa (czyli blisko 40 mln ludzi), sytuacja emerytów i rencistów jest równie tragiczna (także kilkadziesiąt mln ludzi, którzy z otrzymanych rent i emerytur mogą bardzo skromnie przeżyć zaledwie kilka dni). Poziom dochodów obywateli spadł o ok. 50% w stosunku do roku 1991, a jednocześnie pojawiła się duża grupa ludzi posiadających wielkie majątki, bardzo często lokowane zagranicą. Sprawa płacenia podatków prawie nie istnieje - podatki płaci tylko ok. 20% społeczeństwa, przez co wpływy do budżetu państwa są niezwykle małe. Wpływy te zmniejsza także gigantyczna korupcja, którą ocenia się na ok. 21 mld USD miesięcznie (co stanowi roczny budżet Rosji). Innym bardzo ważnym problemem jest ogromny dług zagraniczny Rosji - ponad 100 mld USD odziedziczone po ZSRR i ponad 25 mld USD zadłużenia samej Rosji. Na bardzo kiepską sytuację gospodarczą wpływ ma także rozbudowana struktura mafijna, która operuje wielkimi ilościami "brudnych" pieniędzy. Kolejnym problemem są ciągłe aspiracje mocarstwowe Rosji, odziedziczone po byłym ZSRR. Utrzymanie wielkiej armii pochłania olbrzymie środki finansowe, na które Rosja nie może sobie pozwolić. Mimo to kolejni prezydenci wciąż topią w armii mld USD, starając się nie dopuścić do jej kompletnego upadku. Jednak pozycja Rosji na arenie międzynarodowej jest coraz gorsza, gdyż spada jej prestiż militarny, co szczególnie wiąże się z wojną w Czeczenii, gdzie Rosja się wręcz ośmieszyła, Korupcja, niestabilność gospodarcza i polityczna, działalność mafijna i coraz gorsza sytuacja militarna doprowadziły do tego, że Rosja coraz częściej na świecie jest postrzegana jako państwo bardzo słabe i stojące na niższej pozycji w negocjacjach. Można wręcz stwierdzić, że tak głęboki kryzys gospodarczy i militarny doprowadził do znacznego pogorszenia sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Rosji, który mimo wielu reform będzie niezwykle trudny do przezwyciężenia.