Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Działalność emisyjna Banku Centralnego - baza monetarna
Działalność emisyjna Banku Centralnego - baza monetarna Bank Centralny jest to bank państwowy, który spełnia równocześnie trzy funkcje: 1. banku emisyjnego 2. banku banków 3. banku gospodarki narodowej Baza monetarna We współczesnych systemach bankowych emisję banknotów reguluje baza monetarna. Są to aktywa finansowe banku centralnego. AKTYWA PASYWA 1. zagraniczne: złoto ; dewizy2. obligacje3. weksle4. kredyty Banknoty Najważniejszymi składnikami bazy monetarnej są: 1. Aktywa zagraniczne banku centralnego - są to najbardziej płynne składniki majątku na rynkach zagranicznych. 2. Obligacje skarbowe - papiery dłużne rządu. Są emitowane w celu zredukowania deficytu budżetowego. Emisja obligacji ma charakter inflacyjny jeżeli kredytodawcą jest bank centralny (powiększa się baza monetarna). Taką emisję nazywamy emisją fiducjarną - emisja banknotów pod zastaw obligacji. 3. Przyjęte do redyskonta weksle. 4. Kredyty w rachunku otwartym (kredyty refinansowe) - kredyt pozostawiony do dyspozycji innych banków.